Anders Mortensen ble utnevnt til æresmedlem da Tryta i forrige uke avholdt sitt årsmøte, mens Knut Over Eriksen ble gjenvalgt som leder.

Foto: Privat

Her er et lite referat fra møtet:

Årsmøte i Risør JFF, Tryta ble avholdt torsdag 6 februar, med 25 medlemmer tilstede. Til stede var også fylkeslags sekretær Olav Schrøder og fylkeslagsleder Tor Harald Ottersland.

Årsberetninger, og regnskap for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Aktivitetsplan og budsjett for 2020 ble også godkjent, samt kontingent satser for 2021. Valgkomiteens forslag til kandidater ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Knut Ove Eriksen fortsetter som leder i sitt 10. år, sammenhengende. Ny ungdomsleder ble Ola Eikeland, mens Odd-Einar Johansen ble ny leder av fiskestellutvalget.

På årsmøte ble Anders Mortensen ble utnevnt til foreningens æresmedlem for sin innsats i og for foreningen gjennom mer enn 60 år, bl.a over 30 år som kasserer.
Harald Nilsen ble tildelt foreningens hederspris for 2019, for sin innsats gjennom mange år, og spesielt innsatsen det siste året i forbindelse med påbygg av Skabuhyttta.

Fylkeslagets sekretær Olav Schrøder fra Njff Aust Agder, overrakte Tryta en gave i forbindelse med Tryta`s 70 års jubileum som var i 2019. Fylkessekretæren informerte også om bl.a NJFF planer for fremtiden i og utenfor organisasjonen.