Næringssjef Bård Birkedal informerte i kveld formannskapet om at man ønsker å finne ut om førerløs buss kan være en løsning i Risør.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det hele handler om muligheten til å søke om støtte fra Miljødirektoratet gjennom Klimasats. Risør kommune sender i år inn flere søknader, hvor det å be om 400 000 til å se på muligheten for en førerløs buss i Risør nok var det mest spesielle.

Klimasats – støtte til klimatiltak

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

https://www.miljodirektoratet.no/klimasats

– Dette er et ambisiøst prosjekt hvor vi ønsker å finne ut om dette faktisk er mulig, sier Birkedal.

Han la fram en mulig rute som kunne gå fast mellom Akavariet, parkeringen på Tjenna og Holmen.

– Dette er jo tenkt som et tiltak rundt parkeringsproblematikken.

Birkedal ønsket seg en aksept fra Formannskapet om at de ser positivt på søknadene som nå skal sendes, noe han fikk ganske så umiddelbart.

– Jeg ønsker å kunne føye til at formannskapet ble informert og stiller seg positiv til søknadene, sa han under presentasjonen, og fikk tilbakemeldingen han ønsket.