Det ble en hyggelig kveld for Terje Henriksen da han tok turen til formannskapet for å høre behandlingen av saken hvor han ønsker å benytte seg av kommunal grunn.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Selv var Henriksen spent på hva som ville komme fram under behandlingen, og er glad for at en avklaring fra Vegvesenet kom tidligere i dag.

– Jeg hadde troen på et ja, men var usikker på Vegvesenet. Det at de kom med et svar så raskt var viktig, sier Henriksen til iRisør.no.

Moro med støtte

Det at politikerne i formannskapet enstemmig sa ja til utbygging av uteserveringen kom også litt overraskende på Terje Henriksen.

– Det hadde jeg ikke ventet, men det var jo veldig hyggelig.

Astrid Jensen var også med som tilhører under saken, og la godt merke til de gode ordene politikerne kom med.

– Det er jo hyggelig når de reiser seg og sier sånt, sier Jensen.

Bare velvilje

Stian Lund (V) var først ute i debatten, og var klar i at dette var noe kommunen bare måtte stille seg bak.

– Dette gjør at vår kommune blir mer i stand til å ta i mot turister. Det gjelder å smi mens jernet er varmt om sommeren så man klarer vinteren. Så jeg håper dette blir fort ferdig.

Det kan Terje Henriksen love de lokale politikerne.

– Vi åpner dette 16. mai, sier han.

Her er resymeet om lå med i sakspapirene til politikerne:

Det søkes om å kunne ta i bruk fortauareal på kommunal grunn til å etablere et serveringsområde for Strandgata 23. Søker er Strandgata 23 Restauranthus AS, som består av restaurant og sportsbaren Kast Loss med uteserveringen Pir 1. Det planlagte serveringsområdet skal fungere som et supplement til uteserveringen, og ønskes plassert på kommunens grunn og fortau, mellom Kast Loss og Pir 1.
Formannskapet skal ta stilling til om det gis tillatelse til bruk av kommunal grunn og eventuelt på hvilke vilkår.
Rådmannen innstiller på at det gis tillatelse til bruk av grunn som omsøkt, men på vilkår