Per Kr. Lunden flankert av to andre delegater på KS-landsting, fylkesordfører Arne Thomassen og leder i KS-Agder Gro Bråten. (Foto: Tine Sundtoft)

Risørs ordfører, Per Kristian Lunden, deltok denne uken på landstinget til KS. Her ble den videre kursen for kommune-Norge staket ut.

Foto: Tine Sundtoft

Under landstinget var delegatene med på å stake ut kursen for kommune-Norge i de neste fire år. KS er kommunens organisasjon og landstinget har satt ambisiøse mål på vegne av kommunene og stilt klare krav til at Storting og Regjering må følge opp. Miljø og klima var landstingets hovedtema.

– Mye av arbeidet ble gjort i redaksjonskomiteer der alle politiske partier var representert. Her tok jeg i mitt innlegg opp de store utfordringene Risør og andre kommuner opplever innen helse, omsorg og velferd. Vi må satse på forebyggende helsearbeid. Hverdagsrehabilitering i hjemmene og en omsorg som kombinerer mange typer tjenester som totalt skaper trygghet. Velferdsteknologi er også svært viktig og må tilpasses andre tiltak, sier Per Kr. Lunden.

Trenger handlingsrom

Uttalelsen som ble vedtatt av KS-tinget tok opp hele velferdsområdet og omfattet også behov for flere heltidsstillinger, problemer med mangel på fastleger og annet nøkkelpersonell og behov for støtte til ressurskrevende bruker over 67 år.

– Mye av dette må kommunene selv ordne opp i, men det trengs stadig støtte og hjelp. Ikke minst må de statlige rammene sørge for at vi kan møte framtida med handlingsrom til å omstille oss og få det beste ut av de mange flinke ansatte vi har i Risør og andre kommuner, sier Lunden.

Han er ellers glad for at miljø og klima gikk igjen på KS-landstinget.

– Før KS-landsting var det blant annet en eget toppmøte for ungdom som virkelig utfordrer kommunene på miljø og klima. Sammen med demografiutfordringene, det vil si en større andel eldre i befolkningen, er klimaendringer kommunenes største utfordring, sier Lunden.

Mange med samme utfordringer

En av tingene som Risørs ordfører stadig får bekreftet når kommune-Norge samles til landsting, er at Risør langt fra står alene om sine utfordringer. Dette gjelder blant annet det å få vekst i befolkningstallet.

– Når fylkeskommuner og kommuner fra hele landet er samlet er det tydelig at de fleste andre kommuner har helt like utfordringer som det Risør har. Mange mellomstore og mindre kommuner har ikke vekst i befolkningstall og sliter med å gjøre seg attraktive når mange yngre søker mer attraktive jobber og større fagmiljøer i større byer og vekstområder, sier Per Kr. Lunden.

På landstinget i Kristiansand for fire år siden tok Lunden opp at kultur måtte bli en del av KS arbeidsområde. Flere trakk under KS-samlingen fram hvor viktig satsing på kultur er for å gjøre steder og kommuner attraktive.