Her er de som er med i Jerbaneforum SØr. Rune Hagestrand er nummer to fra venstre. Foto: Agder Fylkeskommune

Rune Hagestrand (H) mener staten må følge samme oppskrift for jernbane som de har gjort med Nye Veier. Dette for å få fortgang i utbyggingen.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Agder Fylkeskommune

Gjersdølingen ble nylig valgt til ny leder i Jerbaneforum Sør, og har tro på at suksessoppskriften for vei kan overføres til jernbane.

– Agder Høyre vedtok på sitt årsmøte forrige helg en resolusjon som skal sendes inn til behandling på landsmøtet i partiet i mars måned. I resolusjonen pekes det på hvor viktig det er å ha på plass langsiktig finansiering også på jernbaneprosjekter, som i minst like stor grad behøver forutsigbarhet som på stamveinettet.

Vil hindre de som «hilser hjem»

Hagestrand mener man gjennom «Nye Baner» kan få en stopp på at enkeltpolitikere får igjennom sine egne små prosjekter, som kan være på bekostning av de store linjene.

– Nye Veier har i stor grad satt en brems på stortingspolitikeres muligheter til å kunne «hilse hjem» med en liten veistubb der de kommer fra. Dette har tidligere gjort at veier ikke er bygget i takt med trafikkutviklingen.

Dette vil kunne sikre en gjennomføring når prosjektet Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia er startet.

– Jernbaneprosjekter er som kjent enda mer kostbare enn vei. Den 60 km lange Grenlandsbanen er estimert til ca. 25 milliarder kroner. En etablering av Nye Baner AS, vil kunne sikre fullfinansiering av dette og andre store jernbaneprosjekter, og forhindre dyre snuoperasjoner etter planleggingsarbeidet først har kommet i gang, sier Hagestrand.

FAKTA
Jernbaneforum Sør

Forumet er et politisk og administrativt samarbeid mellom fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland som arbeider for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen.

Viktig for Risør og landsdelen

Selv om Hagestrand er fra Gjerstad, og ser fordelene man vil kunne få med Brokelandsheia som et trafikknutepunkt med jernbanestasjon, er han klar på at dette er et prosjekt også Risør vil nye godt av når man får det på plass.

– Å få på plass Grenlandsbanen er viktig for hele landsdelen. Det vil spare en times reisetid til og fra Oslo, og koble kommunene i østregionen sammen med byene i Vestfold og Telemark i et større bo- og arbeidsmarked.

Han tror også at en stasjon på Brokelandsheia vil gjøre det enklere å komme til og fra stasjonen enn det er med dagens løsning med Gjerstad stasjon.

– En stasjon på Brokelandsheia vil ha et stort kundegrunnlag helt vest til Arendal. Med ny E18 er man nå på Brokelandsheia på under en halvtime. Brokelandsheia er allerede mye lettere tilgjengelig enn dagens Gjerstad stasjon, og korrespondansen vil bli enda bedre til Brokelandsheia stasjon enn i dag, avslutter Rune Hagestrand.