Næringssjef Bård Birkedal i Risør ser positivt på brevet fra næringslivet på Moland hvor de gir signaler om at de er forbannet på kommunen.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arkiv

Næringssjefen refererte til brevet, som var rettet mot ordføreren og næringssjefen, under formannskapets møte torsdag kveld.

– Når sånne initiativ kommer, er det viktig at vi tar det seriøst. Og jeg er veldig glad for at de er offensive mot kommunen, og har avtalt et møte med de næringsdrivende på Moland neste uke, forteller Bård Birkedal.

Har ikke resignert

Det var to punkter som ble nevnt spesielt i brevet fra industribedriftene. Det ene går på eiendomsskatt for bedrifter, mens det handler om tilkoblingen til en ny E18.

– Når det gjelder eiendomsskatt er dette noe som politikerne må ta, og jeg håper dette kommer til politisk diskusjon nå som bedriftene spør om det.

E18-saken går på at industribedriftene ønsker å beholde dagens E18 fra Moland til Pinesund for å bli koblet på E18 der. I sitt svarbrev til industribedriftene skriver næringssjefen som følger:

«Jeg er veldig glad for at dere viser utålmodighet angående påkoblingen ved Pinesund. Dette er en sak vi har frontet så godt vi kan i alle settinger, og jeg er nok like skuffet som dere om at den forsvant fra den endelige avtalen med Nye Veier og Fylkeskommune. Det vil bli utfordrende å få den med, men vi har ikke resignert på dette spørsmålet.»

Store utfordringer

Det er imidlertid to store utfordringer rundt E18-problematikken. Den ene går på avstanden det skal være mellom kryss på nye motorveier, hvor man nok sliter litt med å få til noen nye av/påkjøringer mellom Barlinddalen og Brokelandsheia. Den andre utfordringen går på hvem som da skal sitte med vedlikeholdet av strekningen som nå er ment sanert.

Her er brevet næringssjefen har sendt som svar:

Hei!

Tusen takk for dette innspillet!

Debatten om eiendomsskatt går i første omgang gjennom politiske kanaler, men jeg skal gjøre mitt for at brevet leder til at diskusjonen blir tatt opp.

Jeg er veldig glad for at dere viser utålmodighet angående påkoblingen ved Pinnesund. Dette er en sak vi har frontet så godt vi kan i alle settinger, og jeg er nok like skuffet som dere om at den forsvant fra den endelige avtalen med Nye Veier og Fylkeskommune. Det vil bli utfordrende å få den med, men vi har ikke resignert på dette spørsmålet.

Etter at avtalen med Nye Veier og Fylkeskommunen kom på plass har vurdering fra Risør kommune vært at vi må komme i gang med neste fase innenfor rammene avtalen gir oss, før vi tar opp kampen om Pinnesund-påkoblingen på nytt. Det at dere kommer med dette innspillet nå, tror jeg er bra timingen. Reguleringsplanarbeidet både for ny e18 og ny Risørvei, samt planlegging av nye næringsarealer ved nytt Risørkryss og opparbeidelse av et stort riggområde ved Risør Teknologipark er i oppstartsfasen.

På bakgrunn av initiativet dere viser i dette brevet kaller jeg inn til et møte onsdag 19. februar kl. 14.00-16.00. Etter avtale med IMS blir møte i kantina til IMS i M4. Formålet med møte vil være å orientere om hva som skjer fremover, og å sammen diskutere strategi for hvordan vi best kan jobbe for å beholde et halvt kryss ved Pinesund. Det blir viktig at dere hjelper oss med et solid underlag på hvor viktig denne påkoblingen vil være. Ber om at dere eventuelt videresender invitasjonen dersom dere ser at noen som burde vært til stede er utelatt fra denne epostliste.

Fra kommunen stiller undertegnede, ordfører Per Lunden, Samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe (som er Risør kommunes saksbehandler for e18-utbyggingen), og Harald Tobiassen som er koordinator for den interkommunale planprosessen.

Håper vi ses!

Med vennlig hilsen
Bård Vestøl Birkedal
Næringssjef

Her er saken vi skrev om brevet fra industribedriftene:

Forbannet på kommunen – krever handling