Risør-firmaet SourceIT har fått 160 000 kroner av det regionale næringsfondet. Pengene skal brukes til utvikling av en helt ny software-applikasjon.

Tekst og foto: Tore Myrberg

På sitt kontor i Prestegata sitter Sigbjørn Tønnesland og smiler. For det koster penger å utvikle brukervennlige systemer, noe som gjør at støtten fra regionalt næringsfond er helt avgjørende.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått denne støtten. Det er svært gledelig at næringsfondet velger å satse så mye på lokale kompetansemiljøer i vår bransje og et prosjekt som har så stort regionalt fotavtrykk.

Prosjektmodell til STN

Det er Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) som er kunde og som de skal gjøre fornøyde med applikasjonen som er under utvikling. STN-bedriftene har i en tid kjørt et forprosjekt med prosjektleder Michel Esnault og med bistand fra UiA masterstudenter. STN har laget en kravspesifikasjon som er utgangspunkt for Sourceit i sin utvikling.

– Vi skal utvikle en ny programvare for bedrifter som hjelper de i prosjektarbeidet. Applikasjonen skal føre til at bedriftene får bedre oversikt og bedre kvalitet i prosjektarbeidet. Med applikasjonen er målet at bedriftene skal få bedre oversikt, samtidig som de bygger og deler kompetanse og kunnskap på hvordan de skal gjennomføre prosjektet best mulig.

Det finnes fra før mange løsninger for prosjektstyring. Det som gjør programvaren fra SourceIT spesiell, er at den skal være enkel å bruke for både erfarne og nye prosjektledere i bedriftene.

– STN er utviklingspartner og pilotkunde, og vi lager et standardverktøy som først skal brukes i deres bedrifter. De kjørte et forprosjekt, blant annet med UiA, før de valgte oss. Vi har nå tre pilotbrukere. Det er Ertec, Lindal Hus og Letti. Tre sentrale og lokale bedrifter som vet å sette krav til løsningen. Målet er å gjøre noe som i utgangspunktet er eller kan være komplisert til å bli enklere.

Stort marked

Arbeidet med programvaren går over tid, men første del av systemet skal være klart til 30. mai.

– Det går på samhandling og oversikt over aktivitetene i prosjektet. Hvordan man fordeler og følger opp oppgaver og belsutninger. Kompleksiteten går ikke så mye på det tekniske, men mer på fleksibiliteten og enkelhet i brukergrensesnitt.

Dersom SourceIT klarer å knekke koden med å lage et verktøy som gjør prosjektarbeidet enklere og mer treffsikkert, tror Tønnesland man sitter på et produkt som har et stort marked.

– Det er grunnen til at vi har turt å legge så mye ressurser og innsats i det selv. Vi vet dette er en stor utfordring mange steder, og at det finnes så mange små og mellomstore bedrifter som sliter med prosjektledelse og prosjektstyring, sier Tønnesland.

Suksess

For to og et halvt år siden leverte SourceIT en løsning for Resolve hvor arbeidsflyten ble digitalisert i alle ledd. Dette er et produkt man har fått solgt inn også flere steder.

– Det har gått veldig bra. Etter at vi utviklet løsningen for Resolve har vi kommersialisert den, og den er nå installert hos kunder i Oslo, Drammen Tønsberg og Bergen. Så den har nå blitt en landsomfattende løsning vi har mange kunder på. Når du er et lite miljø i Risør er det viktig å ha faste gjentagende inntekter hver måned, avslutter Sigbjørn Tønnesland.

Her kan du lese saken vi skrev om SourceIT og Resolve i 2017:

SourceIT gjør hverdagen til Resolve enklere