Svein Harberg (H) har stor forståelse for at næringslivet i Risør Teknologipark vil beholde gamle E18 som tilførselsvei til Pinesund og ny E18 når denne står ferdig.

Tekst og foto/video: Tore Myrberg

Torsdag tok stortingsrepresentanten fra Grimstad turen til Risør for å snakke med både næringslivet og politikere i et møte hos IMS på Krana. Og veisaken, hvor bedriften vil beholde dagens E18 som en tilførselsvei til ny E18, sto høyt på agendaen.

– Jeg synes det er en litt underlig «deal» at man skal ta en relativt nybygd vei å tilbakeføre til natur. Det er dårlig samfunnsøkonomi i det. Jeg synes de skal gå i dialog for å se om det er noe man kan gjøre for å ta vekk noe av barrièren i naturen, så får de se om de får bidratt lokalt til at det blir en avkjøring/påkjøring der oppe som gjør at den veien kan brukes. Det kommer til å bli en tøff kamp, men jeg synes de skal ta den kampen og se hva man kan få til, sier Harberg til iRisør.no.

Kai Magne Strat i Risør Høyre merker seg at det er stadig flere som er enige i at dette er en kamp som bør tas.

– Om det er ett budskap jeg skal ta med meg fra møtet i dag, så er det at alle disse bedriftene på Akland sier det er kjempeviktig. Det kommer høyt på agendaen framover. Her tror jeg partiene har felles målsetting. Så her sitter vi mange i samme båten, også kommuneadminsitrasjonen, sier Strat.

Også arbeidsgiveravgiften kom opp som et tema, men her var Harberg mer forsiktig med løftene sine.

– Jeg skal kjempe for at Risør fortsatt har lav arbeidsgiveravgift, men det er jo et unntak fra det normale. Slikt er alltid vanskelig å argumentere for det i lengden, så på et eller tidspunkt må man innse at arbeidsgiveravgiften må være like den andre har. Så må vi jobbe for at alle de andre rammene er så gode at det går bra, sier Harberg.