Rune Hagestrand (H) fra Gjerstad kom også inn på fylkestinget.

Rune Hagestrand  liker dårlig at GoAhead ønsker å kutte ned antallet stopp for sitt tog mellom Kristiansand og Oslo. Han har sendt dette leserinnlegget:

– Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

GoAhead Nordic har bedt BaneNor om tillatelse til å kutte fem stasjonsavganger på morgentoget til Oslo. Dette kommer Jernbaneforum Sør til å kjempe imot. Flere av de aktuelle stasjonene har en kundegruppe fra et stort nærområde, og ved å kutte denne togruten vil mange ha problemer med å komme inn til Oslo med tog på dagsmøter. Det aktuelle toget fra Kristiansand, som ankommer Oslo kl. 09.25, er det eneste som gir publikum en reell mulighet for å rekke møter i hovedstaden. Neste stopp, kl. 12.25 er altfor sent på dagen.

Vestover fra Kristiansand vil også fire andre stasjoner miste et viktig morgentilbud til Stavanger om GoAhead for gjennomslag for sine ønsker. Dette vil ha tilsvarende negativ virkning som nevnt ovenfor.

Ser man på saken i et større perspektiv er det fornuftig å søke etter raskere togruter mellom endepunktene Stavanger og Oslo, der ikke alle stasjonene langs strekningen er inkludert. Dette må imidlertid skje på nye ruter, ikke ved å ødelegge dagens rutetilbud.

Når Grenlandsbanen er på plass vil det ganske sikkert komme raske togruter som stopper færre steder enn i dag, for å stimulere til at flest mulig tar toget også på de lange strekningene. Da vil det imidlertid bli satt opp tilførselsruter fra de små stasjonene til de større, slik at alle kan få nytte av å komme raskest mulig frem med toget.

Jernbaneforum Sør vil gi fylkeskommunene i Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland tydelige signaler til en høringsuttalelse i denne saken. Vårt mål er å beholde et fullverdig rutetilbud for reisende langs hele Sørlandsbanen også i tiden som kommer.

Rune Hagestrand,
Leder av Jernbaneforum Sør.