Vanja Egeland. Foto: Thomas Østerholt.

Vanja Egeland (49) ønsker at man må få på plass et sted hvor ungdommene både finner nødvendige tjeneste og har et fritidstilbud.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Thomas Østerholt

Hensikten med denne serien er ikke å få på plass et dybdeintervju, eller at det ligger tunge politiske motiver i det hele. Mer en liten stopp i hverdagen for å høre hva folk mener gjennom noen faste spørsmål, og kanskje starte refleksjoner og positive debatter ut fra det.

Vanja Egeland er godt profilert i Risør gjennom sin butikk Kortreist Lykke, hvor blant annet varme munker er en av spesialitetene som det selges mye av. Men, det er ungdommene som får fokus om Vanja får bestemme.

1. Om du kunne bestemme en ting i eller for Risør, hva ville det vært og hvorfor?

Samlokalisere tjenester for ungdom kombinert med fritidstilbud (en modell fra Mental Helse som heter Arena 12-25) i Tollboden. Fordi modellen gir statlig støtte og det er kjempeviktig å ta vare på ungdommen så de har det bra og føler tilhørighet til kommunen.

2. Hva er det beste med Risør sånn som det er i dag?

Det beste pr idag må være at vi har vann i svømmebassenget.

3. Hvilken person i Risør ser du mest opp til og hvorfor?

Jeg ser mest opp til Janne Ibsen som står i den tøffe kampen for å få det ho har krav på av hjelp til de to guttene sine.

4. Hva er favorittbutikken din i Risør?

Favorittbutikken må være Badeler. Det er så bra å få fikset på klær, og Berit er dyktig og rask.

5. Hvordan ser du for deg at det er i Risør om 20 år?

Jeg ser for meg at det er bygget broer over til både Sandnes og Øysang. Så ytterkantene av kommunen blir knyttet bedre sammen med selve sentrum. Det tror jeg vil gjøre at Risør vil vokse som kommune og at ungdommen lettere vil bli boende. Det blir lettere for alle å benytte seg at de forskjellige tilbud som er.

Her er forrige ukes «Midt i uken»:

Midt i uken: – Vi har behov for et ungdomshus