Risør kommune samarbeider med Risør By om å utarbeide retningslinjene for bruk av Hollenderhagen.

Hollenderhagen har lang historie med planter og det blir nå opp til byen og befolkningen å bestemme hva som skal blomstre der videre.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Kommunen har jobbet med å gjøre hagen klar til bruk. Men, ettersom det er folket som skal bruke den, overlater de nå ansvaret for planting og valg av blomster til befolkningen.

– Det har blitt stier der, scenen er tilrettelagt, trær og busker er trimmet og ugresset er bekjempet med ferdigplen. Vi trenger nå hjelp fra noen som har lyst til å plante blomster, sier Sigrid Hellerdal Garthe.

Frivillige

Det er gjennom et prosjekt fra Bynett Sør at Risør kommune valgte Hollenderhagen som stedet å forskjønne. Og de har allerede flere interesserte.

– Det er nok deltagere til at prosjektet kommer til å gå. Men, dersom flere har lyst til å være med er det kjempemoro.

Og akkurat hva som plantes er helt opp til de som blir med på prosjektet.

– Enten noen har noen ideer om hva som passer godt inn, eller har noen løk og planter som er typisk Risør de ønsker å dele, hadde det vært gøy.

Mye som skal skje i hagen

Hellerdal Garthe har jobbet mye med Hollenderhagen. Med alt fra sende inn søknader til tilskudd, utarbeide hagehistorisk plan sammen med konsulent, arrangert møter og befaringer og vært saksbehandler fra rådmannens side.

– Det har vært litt styr rundt det med inngangen. Men, nå blir det en skikkelig bra inngang fra havnegata med heis og offentlige toaletter. Vi har fått mye tilskuddsmidler. Nå jobber vi videre med forskjellige aktiviteter som skal foregå der. Blant annet kommer kammermusikken til å være der i år, forteller Sigrid Hellerdal Garthe.

Her er litt mer info fra en pressemelding om prosjektet.

Hollenderhagen– Blomster og Byutvikling

Blomsterprosjekt i Hollenderhagen – vi ønsker å gi deg mulighet til å bli med! 

Overordna om prosjektet «blomster og byutvikling»

I forbindelse med Risør kommunes deltakelse i bysamarbeidet «Bynett Sør», er vi denne våren med i et blomster og byutviklingsprosjekt. Blomster og byutvikling er et forsøksprosjekt i regi av Bynett Sør bylab «Attraktive byer» hvor Risør kommune er en av flere deltakende kommuner. Ideen bak det aktuelle prosjektet er å utvikle et prosjekt som engasjerer menneskene som bor i kommunen til å plante blomster i et sentrumsområde som trenger forskjønnelse. 

Prosjektets overordnede mål er å bidra til levende og mangfoldige byer der det er godt å bo og leve, og handler i stor grad om medvirkning og innbyggerinvolvering i nærmiljøet og sosial bærekraft. 

Kommunen er ikke driver av prosjektet, men stiller et areal til disposisjon. Det er lagt vekt på at det fortrinnsvis skal være et område i sentrum (byrom som bakgård, park m.m.). Det er frivillige som er tenkt å drive prosjektet, og hvert område må ha en lokal ildsjel som primus motor. Kunstner Ane Skjævestad vil være prosjektleder for prosjektet som man håper at kan bli et omdømmebyggende prosjekt, med flere byer i Agder som deltakere. 

Fremdrift

Ettersom tanken er å se blomster spire sommeren 2020, ønsker vi å gi mulighet til at flere kan få være med som frivillige og deltakere i prosjektet. Prosjektet ønsker å komme i gang så fort som mulig, og at planting av blomsterbedene er allerede i vår. 

Påmelding og informasjon 

For spørsmål knyttet til prosjektet og påmelding kontakt prosjektleder Ane Skjævestad på mobilnummer 400 09 093 eller mail anebs@hotmail.com eller Sigrid Hellerdal Garthe, Risør kommune: sigrid.garthe@risor.kommune.no