Risør blir nå den første byen på Sørlandet hvor Ung Norge etablerer seg. Det hele for å skape en trygg arena for barn og ungdom.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arkiv

Det er Kari-Anne Røisland som nå får på plass Ung Norge Sør med Risør som startsted. Hun er allerede godt i gang med å få på plass et «Ung Norge Hus» i byen.

– Ungdommen i Risør har lenge signalisert at de ønsker et sted å være på fritiden. Undertegnede jobber med Risør Kommune om et sted å være, et «Ung Norge Hus» der vi kan tilby ulike aktiviteter, eventer, cafe og shop. Hvilke aktiviteter og eventer skal selvsagt ungdommen selv få være med å bestemme, sier Røisland.

På ungdommenes premisser

Hun har i det forberedende arbeidet vært i kontakt med politiet, Nav, barnevernet og sentrale personer i kommunen.

– Jeg har også vært i kontakt med politikere, alt for å sjekke ut behovet for denne typen arbeid. Og alle vender tommelen opp for det arbeidet Ung Norge gjør andre steder i Norge (Oslo/Bergen) og vil gjerne være med å utforme en tilpasset løsning i Risør.

Allerede i neste uke er Røisland invitert til møte med Ungdomsrådet i Risør for å høre hva de ser som viktig med et «Ung Norge Hus».

– Aktiviteter og eventer skal være på ungdommenes behov og premisser.

Skal utfylle andre

Kari-Anne Røisland understreker at Ung Norge Sør skal samarbeide med andre aktører i sitt arbeid med barn og unge.

– Vi skal virke utfyllende på det arbeidet som allerede gjøres for barn og ungdom i Risør.

For de som ønsker å vite mer om Ung Norge, finner man informasjon her: http://ungnorge.no/

Formål:

  • UngNorge er en organisasjon som jobber forebyggende og inkluderende for barn og ungdom.
  • UngNorge skal jobbe for å skape inkluderingsarenaer for morsom, trygg og aktiv oppvekst for barn og unge, spesielt for dem som ikke har en slik hverdag.
  • UngNorge er åpen for barn og ungdom uavhengig av etnisk bakgrunn og religion. Det skal ikke drives forkynnende påvirkning, men opplysning og informasjonsarbeid.
  • UngNorge skal være en organisasjon som bygger på at man skal ha det gøy med fokus på solidaritet, trygghet, ansvar og ”Ja, vi kan”.

Om Ung Norge:

  • UngNorge startet som en organisasjon under navnet UngOslo i 2012, da delte vi ut nye klær som vi fikk sponset av Varner-gruppen. Klærne ble rigget opp på en skole èn gang i måneden. Tilbudet ble raskt populært.
  • Organisasjonen som egentlig skulle være en hobby og en ekstra tjeneste til barnevernsbarna som trengte det, viste seg å være noe som var veldig nødvendig, i hele landet.
  • I 2020 har vi flere shops rundt om i landet hvor vi deler ut klær for 25-30 millioner kroner i året. Vi har også outlet-shop som er åpen for alle og hvor inntektene går til Ung Norge`s arbeid.
  • Organisasjonen har utviklet seg til også å tilby ulike event og aktiviteter, arbeidstrening, bursdagsfeiringer, julegaver m.m.
  • I jula utstyrer vi politiet med bamser og godteri, vi kaller det bamsepatrulje. Bamsene og godteriet går til barn og unge som blir hentet eller har kontakt med politiet og barnevernsvakten i julen.
  • I 2020 etablerer vi Ung Norge Sør med leder Kari-Anne Røisland