Risørhuset høst Foto: Thomas Østerholt

Med umiddelbar virkning innføres det forsiktighetsregler i Risør kommune som gjør at blant annet alt av arrangementer på Risørhuset avlyses. Men, det er ikke alt.

Tekst: Tore Myrberg

I en klar oppfordring fra kommunen bes det om at lag og foreninger vurderer svært nøye om faste aktiviteter skal opprettholdes, men at det er den enkelte lag og forening som foreløpig selv må ta vurderingen.

Vurderingen skal gjøres med utgangspunkt i hvor mange som samles, hvilken aktivitet det gjelder og muligheter for å gjennomføre smittebegrensende tiltak.

Les også:

– Hold deg hjemme om det er mulig

Fortsatt åpne skoler

I enkelte hvor det er påvist smitte i Norge, har man gått til det skritt å stenge skoler. Det er ikke tilfelle i Risør så langt. (Pr. kl. 19.00 onsdag kveld)

Både barnehager og skoler er åpne, men det iverksettes ekstra forebyggende tiltak med tanke på smittespredning.

Avholder politiske møter

Politikerne i Risør har denne uken hatt politikeropplæring. og foreløpig vil alt av politiske møter blir avholdt etter planen.

Men, de blir ikke åpne for publikum slik det er vanlig. Dermed vil man være avhengig av referatene fra utvalgene, mens formannskapsmøter og bystyremøter vil bli overført via Web-TV.

Risør kommune har for øvrig etablert kriseledelse for fortløpende å vurdere situasjonen.