Risør kommune opplever at folk ønsker å melde flytting for å bo på hytta. – Det er vi ikke noe begeistret for, sier ordføreren i dagens videooppdatering fra kommunen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det har vært en nasjonal trend med en mangedobling av antallet som ønsker å melde flytting til hytta. Og Risør er blant kommunene enkelte vil flytte til. Det må i så fall bli ved en senere anledning.

– Det krever endring av formål for bruk, og det kommer vi ikke til å prioritere. Og vi ønsker det heller ikke, sier ordfører Per Kristian Lunden

Heller ikke sentral er dette noe man kommer til å prioritere

– Vi prioriterer de aller mest kritiske oppgavene og flyttemeldinger til fritidsbolig er ikke prioritert som et kritisk område for Skatteetaten i disse dager, sier Elin Imsland, som er avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten, til NRK.

Ikke stå tett

Ordfører Lunden si videre at han har med seg et råd fra smittevernlegen til de som handler i matbutikkene.

– Matbutikkene er viktige i Risør. De er flinke til å drive med smittevern, men kommunelegen vil nå gi råd også om at de kan bli enda bedre. Det er fortsatt litt tett mellom mennesker i matbutikkene på noen tider av døgnet.