Utfordringer med koronassituasjonen gjør at partiene må tenke annerledes når de skal holde møte forkant av bystyret. Slik som Rødt Risør.

Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Knut Henning Thygesen om hvordan de løste situasjonen.

RØDT PÅ NETT

Det ble litt historisk med det første videomøtet (digitale fjernmøte) for bystyregruppa til Rødt Risør mandag. Da organiserte medlemmene og vararepresentantene seg foran skjermene hjemme og diskuterte politikk i halvannen time. På torsdag skal bystyret holdes som digitalt fjernmøte på nett.

NY ERFARING

Dette er nytt for de fleste med slikt digitalt møte. I alle fall i politisk sammenheng. Nå har korona tvunget oss til å ta et skritt videre med bruk av digitale verktøy. Det fungerte bra, selv om slike møter aldri kan erstatte fysiske møter med personlig direkte kontakt, slik vi oppsummerte det.

DET VIRKET

Men det en god erstatning, som vi kommer til å bruke igjen. Erfaringene var positive. Plattformen vi brukte heter Zoom og er gratis. Ni stykker kommer opp på skjermen samtidig og vi stemmer for enkelthets skyld med tommel opp eller ned. Vi tar ordet som i vanlige møter, med en ordstyrer som leder. Ved siden av har vi mobiltelefon eller nettbrett hvor vi kan lese forslag, saksdokumenter osv. Plattformen ble organisert av Rødt sentralt, men vi undersøker nå om en egen organisering, slik at vi kan organisere nettmøter når det trengs.

UTVIDER MØTEDELTAKELSEN

Når korona er over, kommer vi trolig til å bruke videomøtet som et tillegg, enten ved hastesituasjoner, eller bruke det delvis for folk som av en eller annen grunn ikke kan dra på møte. Det utvider muligheten for deltakelse. I neste omgang skal hele partiet og venner av Rødt inviteres med.

ANDRE DIGITALE VERKTØY

Det lokale partilaget har i lenger tid brukt Messenger for å diskutere på nett. I tillegg til Mail og melding på telefon. Disse verktøyene har fått raskt økt betydning i politisk sammenheng og utvidet mulighetene for informasjonsutveksling mye. Vi jobber nå med å se samla på de digitale plattformene i Rødt for at det skal bli lettere å finne fram og forenkle kommunikasjonen.

RØDTS DIGITALE HISTORIE

Rødt har en lang «digital historie». RV (Rød Valgallinase) som var med på å stifte Rødt, lagde sin første hjemmeside allerede i 1996, som det første partiet i Risør og før kommunen var på nett. Da hentet vi disketter på kommunen og la inn på hjemmesida. Ketil Sand var arkitekten bak dette. På nittitallet var vi også tidlig ute med aktiv bruk av telefax, datidas nødvendighet for å være rask og effektiv.

Lokalpartiet opprettet sitt eget nettsted permanent i 2007, med Olav Østvold som initiativtaker og redaktør. Der ligger det over to tusen artikler om lokalpolitikk i Risør og besøkes av folk fra hele landet og Risørfolk bosatt i utlandet. Nettsida har til sammen 3,8 millioner treff. En av de best besøkte artiklene var Risør Rødts hilsen til AUF 220711: «Hilsen og varme tanker til AUF fra Rødt Risør og Aust Agder». I det siste er artikkelen om hvordan Spanskesyken rammet Risør og landet for over hundre år siden en av de best besøkte med 700. Artikkelsamlingen er et stort bibliotek over Risørs senere politiske historie med egen googelsøkermotor på artiklene på sida.

DATAREVOLUSJONEN I POLITIKKEN

Det har vært en datarevolusjon også i lokalpolitikken de siste tjue, tjuefem åra, fra håndskrift på papir har vi raskt gått til sakspapirer og innsendte forslag på nettbrett, til videomøter som nå er på vei inn.

Utviklingen har gått fort. Den vil antakelig gå fortere. Om ti år vil vi sitte og smile av at vi fiklet for å få nettmøtene opp å gå og at vi tittet på hverandre på små skjermer?