Det er oppdaget en lekkasje i avløpsnettet og den er sporet til Strandgata. Veien er stengt mens arbeidet for å reparere røra blir gjennomført.

Tekst: Knut Erik Liane Foto: Tore Myrberg

Når det er snakk om lekkasje på rør som frakter avføring og alt som havner i toalettet kan det fort føre til forurensning i nærområdet. Men, det har ikke vært det største problemet her.

Denne lekkasje har ikke gitt vesentlig utslipp, men snarer motsatt, at sjøvann har kommet inn i avløpsnettet. Dette er uheldig av flere årsaker. Den mest opplagte er at det har sin kostnad å pumpe sjøvann videre til renseanlegget på Randvik, og selvsagt også å prosessere sjøvannet gjennom renseanlegget, sier Odd Arne Børset

De har funnet lekkasjen og jobber nå videre med å få det i orden igjen.

Vi har utbedret et lekkasjepunkt i går, men arbeider videre i dag.

Korona tiltak

De som arbeider med avløp har alltid stort fokus på renslighet og smitte. I disse tider har de tatt ekstra tiltak.

I situasjonen vi nå har, er vi også oppmerksomme på smittefare oss i mellom. Derfor holder vi god avstand til hverandre, og er nøye med personlig verneutstyr.