Risør Høyre ber om at det utarbeides en plan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvmordsforsøk.

Tekst: Tore Myrberg

Partiet har nå sendt en interpellasjon til ordføreren hvor de ber om at følgende punkter kommer på plass:

  • En plan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvmordsforsøk!
  • En forløpskoordinator for pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus.
  • En lokal LHBTIQ-plan med sikte på en bevisst inkludering og for å synliggjøre mangfoldet i kommunen.

Må tas på alvor

Det er Anette Lunner som har sendt interpellasjonen til ordføreren på vegne av Risør Høyre. Hun presiserer viktighet av en god plan for forebygging, spesielt i en tid hvor koronaviruset skaper usikkerhet hos mange.

– Mange er nå bekymret for fremtiden, på lik linje som resten av landet og verden. I denne krisen vil mange føle på ensomhet og isolasjonen kan føre til psykiske utfordringer. For de som sliter psykisk fra før kan oppleve denne tiden ekstra krevende, skriver Lunner.

Hun sier videre at utfordringene er sammensatt.

– For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode. Hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem. Selvmordstanker- og forsøk er også overrepresentert blant ulike utsatte grupper. I Ungdata undersøkelsen 2019, kan man lese at mange av ungdommene i Risør har eller har hatt selvmordstanker. Dette er noe vi som politikere og kommune må ta på alvor.

Sikre kompetanse

I brevet til ordføreren sier Anette Lunner at kommunen må ha en krystallklar målsetning knyttet til selvmord.

– For å hindre at mennesker tar sitt eget liv, må kommunen sørge for at de som sliter får hjelp når de trenger det. Denne pasientgruppen må få god og riktig hjelp, spesielt i ettertid. Risør Kommune må sikre at de ansatte har den kompetansen som kreves.

Samtidig er hun klar over at det er en utfordrende tid også for de som sitter i kommunens ledelse, både politisk og administrativt.

– Vi vet at ordfører og rådmannens stab har mye å gjøre i denne krevende tiden, så det forventes ikke at disse forslagene kommer på plass med det første. Allikevel er dette viktige tiltak i tiden som kommer.