Risør kommune stopper ikke folk i Risør om å bruke egen fritidsbåt i hjemkommunen, men oppfordrer til å bruke fornuften.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Thomas Østerholt

Kommune har fått flere forespørsler om bruk av fritidsbåt for innbyggere i Risør kommune. Ordføreren har i samråd med kommunelegen besluttet å gi følgende råd.

– Grunnleggende er det viktig at folk holder seg mest mulig hjemme og i ro og reiser minst mulig for å hindre spredning av korona-smitte. Grad av nødvendighet må vurderes med enhver forflytning og kontakt med andre mennesker, inkludert båtturer. Men, vi mener de i Risør som ønsker det, må kunne bruke båten sin nå. Vel og merke med stor fornuft, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Hold deg innaskjærs

Stor fornuft er i denne sammenheng at alle smittevernregler og avstand mellom folk og antall mennesker sammen må følges strengt.

– I tillegg bør det legges vekt på ekstra trygghet for båtturer. Det vil si at man bør holde seg innaskjærs og i farvann man er kjent, legge stor vekt på sikkerhet, holde moderat fart og være oppmerksom på endring i vær- og vindforhold.

Lunden påpeker at de som er syke eller i karantene selvsagt ikke skal bruke båten, men rette seg etter de regler som gjelder.

– Vi skal tolke smittevernreglene strengt i Risør, men for mange i Risør oppfattes det ikke som mer farefullt å ta en båttur enn å kjøre bil. Der vi kan, ønsker vi å opprettholde normale tilstander i samfunnet. En båttur kan nok også lette litt på trykket og gi variasjon i hverdagen for de som har fått tilværelsen snudd opp ned, sier ordføreren.

Kan komme endringer

Rådet som gis gjelder for øyeblikket, men kan bli endret på kort varsel. Kommunen avventer eventuelle avklaringer om bruk av fritidsbåt i egen kommune fra nasjonalt hold.

– Det vi for all del må unngå er at bruken av båt fører med seg uhell eller ulykker som belaster Redningsselskapet, ambulansetjeneste eller helsevesenet. Men så lenge båtturen planlegges og gjennomføres med fornuft og vekt på trygghet, håper vi dette går bra, sier Per Kristian Lunden.