Med forbud mot å samles, fant Risør Frikirke en kreativ løsning for hvordan de skulle arrangere Sprell Levende denne uken.

Tekst: Thomas Østerholt Foto: Privat

Det er smart å tenke kreativt på hvordan skaffe aktivitet for barna i disse korona-tider. Frikirken løste det med å legge ut poster rundt om i Urheia sånn at barna som er med på «Sprell Levende» fikk noe og holde på med.

– Dette er en fin aktivitet for små grupper, hvor blant annet en av aktivitetene er å kaste kongler på blink. Disse postene blir satt opp klokken tolv og tatt ned klokken syv i går (tirsdag red. anm.), sier Irene Aanonsen Kristiansen i Risør Frikirke.

Til vanlig er det ganske mange med på de vanlige «Sprell Levende»-møtene som pleies å holdes i frikirken.

– Det blir kanskje litt færre nå, men normalt har vi alt fra ti til tretti barn som kommer med foreldre og besteforeldre, sier Aanonsen Kristiansen.

Hun sier dette kan være starten på flere gode ideer til å skape aktivitet for barna uten smittefare.

– Else Birgit Bergem Strand fikk denne ideen. Jeg fikk opp alle postene klokken tolv, mens Karin Oseid tok de ned klokken sju på kvelden. Det er Leanna som hjelper meg med å få opp postene. Dette er en fin aktivitet i disse dager hvor møter mellom barn må skje ute, avslutter Irene Aanonsen Kristiansen.