Ellen Gryting har takket ja til å være sogneprest i Risør menighet. Det i en tid hvor landet og Risør opplever en krise.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Gryting har allerede et halvt år bak seg som vikar i menigheten, men nå er hun fast ansatt som sogneprest.

– Da jeg kom til Risør i oktober opplevde jeg å bli veldig godt tatt imot, og jeg trives svært godt med kolleger og menighetsarbeidet. Jeg er glad for å være en del av Risør menighet og gleder meg til å bli kjent med flere, sier hun til iRisør.no.

Er tilgjengelig

For øyeblikket skjer det mest gjennom digitale muligheter og telefon. For Gryting har fått sognepreststillingen samtidig som mange opplever store utfordringer på grunn av koronaviruset.

– Situasjonen vi står i nå påvirker oss alle på ulike måter. På en måte blir det et slags fellesskap i det at alle blir preget at denne krisen. Samtidig tror jeg mange kjenner på et større behov for å bli sett, og at ensomheten for noen kan oppleves vanskeligere, også frykt og usikkerhet for hvordan situasjonen utvikler seg.

Nettopp derfor understreker hun at det skal være lav terskel for å kontakte henne selv om man ikke nødvendigvis kan møte fysisk.

– I disse dager ønsker vi særlig å være tilstede og tilgjengelig for Risør. Jeg tror det er godt å snakke med noen om disse tingene. Selv om jeg ikke får dra ut på besøk, så har vi heldigvis telefon og internett. Jeg er tilgjengelig på begge deler, sier Ellen Gryting.

Bruker sosiale medier

Risør menighet er fortsatt i drift selv om det er en del restriksjoner. Og man har allerede noen faste rutiner.

– Vi legger også ut en kort andakt hver dag på Risør menighets Facebook. Og hver dag klokken 12 ber vi for Risør og alle som bor her og for dem som ønsker forbønn. Vi har også fortsatt kirkelige handlinger som dåp, vielser og begravelser med de restriksjoner vi er pålagt.

Jobbe i fellesskap

Men, i tillegg til å få et innblikk i hverdagen, benytter vi også anledningen til å bli litt mer kjent med den nye sognepresten. For hvilken planer har Gryting for menigheten hun nå har ansvar for.

– Jeg har ikke noe større behov for å sette et alt for stort personlig preg på noe. Det viktigste for meg er å ta vare på det som vokser fram i fellesskap. Det synes jeg også blir mest kreativt og nyskapende.

For det er naturlig at man tar tiden til hjelp for å stå best mulig rustet til det som skal gjøres framover.

– I denne første tiden har jeg først og fremst ønsket å bli kjent med Risør og det som betyr mest for menigheten i Risør. Og så er det min oppgave å være kreativ og være med å forme det videre arbeidet.

Venter på MC-sesongen

Selv er hun personlig glad for at det går mot vår, slik at et motorisert kjøretøy på to hjul igjen kan tas i bruk.

– Nå som våren er i anmarsj kribler jeg litt ekstra for at MC-sesongen skal starte. Det er utrolig mange fine veier å kjøre på her i området.

Hva som kjennetegner Ellen Gryting, Risørs nye sogneprest, oppsummerer hun kort.

– Ellers bruker jeg mye av fritiden sammen med familie og venner, og litt på å pusse opp huset jeg har. Jeg elsker gode historier, sitte å «skrolle» og le over en kaffe ved kjøkkenbordet, jeg liker det uhøytidelige og nære.