Både den politiske ledelsen og administrasjonen i Risør jobber på spreng for å hjelpe det lokale næringslivet. Frykten er stor for at arbeidsplasser vil ryke.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Stengte butikker og serveringssteder er realiteten mens krigen mot korona foregår for fullt. Foreløpig er myndighetenes tiltak mot koronasmitten utvidet til å gjelder over påske. Risør består av mange små arbeidsplasser, og mange frykter for at arbeidsplassene vil være borte når situasjonen er over.

– Den frykten deler vi.I tillegg til tiltakene som er kommet fra statlig hold er det noe vi må jobbe med politisk nå etter bystyremøtet. Det gjelder særlig formannskapet som må gå igjennom mulige lokale tiltak, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Ingen kommunal pengebinge

Han håper kommunen kan bidra med slike ting som å gjøre tidligere innkjøp enn planlagt.

– Vi har satt opp en liste på prosjekter vi prioriterer og vil se på om vi kan komme hurtigere i gang med det. Da spesielt vedlikehold av kommunale bygg, og håper vi blir tilført penger utenfra til dette arbeidet.

For selv om det finnes noen penger på fond i kommunen, er det ikke fra egen sparegris man har mulighet til å hente midlene til å stimulere næringslivet.

– Vi har noe penger på fond, men kommunen er ingen pengebinge, det er staten som er det. Sånn at det er statlige overføringer som i stor grad må bidra her. Kommunen trenger de pengene vi har. Det kan jo tenkes vi må øke kapasiteten innen helse og omsorg, kanskje leie inn folk, gjøre ting der som koster penger. Så vi må passe på at vi har penger til det som er mest nødvendig, og det er liv og helse, sier Lunden.

Krevende tider framover

Det at situasjonen vi nå har hatt i fjorten dager fortsetter til over påske, kom ikke som noen overraskelse. Ordføreren er glad for at Regjeringen er tydelig på slike ting.

– Jeg oppfatter at folk i Risør vil ha strenge og klare tiltak å forholde seg til. Derfor var det helt greit at det fortsetter. Vi må være med på å rette oss etter de nasjonale regler og lover som kommer.

Han er klar på at det er krevende tider som ligger foran oss.

– Vi føler det ligger mer krevende uker foran oss, og det er med i planleggingen til kommunen. Det er sannsynligvis flere smittede i Risør som ikke er fanget opp av testene. Flere vil bli smittet i ukene som kommer, flere vil bli syke, mange må i karantene. Så her er det virkelig en stor jobb som skal gjøre i ukene som kommer, avslutter Per Kristian Lunden.