Kornonaviruset har ført til en merkelig situasjon ved lokale legekontor. Ved Kragsgata legesenter sliter man med å fylle avtaleboka.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Stort fokus på koronasituasjonen gjør at mange nok tror det er vanskelig å få time hos fastlegen.

– Det skulle man jo tro, men faktum er at etter alle disse restriksjonene ble innført så har legesøkingsadferden gått kraftig ned. Så vi har flere ledige legetimer enn noen sinne, sier Alexander Wiik ved Kragsgata legesenter til iRisør.no.

Viktig å gå til legen

Han har selv hørt om legekontor som har måtte permittere ansatte på grunn av liten arbeidsmengde, og sier folk heller må se muligheten ved at det er enklere enn noen gang å få time på kort varsel.

– Alt man vanligvis ville gått til legen for, kan man gå til legen for nå også. Så vi oppfordrer folk som ønsker å komme til lege om å gjøre det.

Wiik håper ikke det hele fører til at enkelte nå ikke får nødvendig legehjelp.

– Vi er redd for at folk som burde komme til legen ikke gjør det. Enten for frykt av smitte eller at de kanskje tenker at vi er overbelastet, noe vi absolutt ikke er.

Smittefrie muligheter

Når det gjelder nettopp smittefaren, finnes det nå mange muligheter hvor man ikke trenger å oppsøke legekontoret dersom man ikke ønsker eller kan gjøre det.

– Vi har mange smittefrie muligheter. Myndighetene har løsnet opp på regelverket sånn at vi nå har lov til å ha telefonkonsultasjoner, videokonsultasjoner, samt såkalte e-konsultasjoner som er en form for chat. I tillegg til vanlige konsultasjoner der det er nødvendig.

Samtidig er det viktig å ta med at situasjonen med overkapasitet for fastlegene fort kan snu.

– Det er klart det kan endre seg fort, men vi har høy beredskap og det er litt stille før stormen sånn som vi har det nå. Endrer det seg, og vi får veldig mange syke, så blir det en annen sak.