Foto: Tore Myrberg

For de som måtte være i tvil; dette er reglene som nå gjelder for korona og overnatting i Risør kommune, inkludert hytte og fritidseiendom.

Det er ordfører Per Kristian Lunden, smittevernlege Kathrine Pedersen og næringssjef Bård Birkedal som har skrevet under brevet fra kommunen i sakens anledning.

Korona og overnatting i Risør – Inkludert hytte og fritidseiendom

Regjeringen har kommet med omfattende tiltak for å hindre spredning av korona-smitte.

Det som gjelder nå er følgende:

Reiser innenlands

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer om hytteforbudet på regjeringens nettsider.

Det gis unntak for personer som bor sammen med et hustandsmedlem som er i isolasjon med påvist koronavirus.

Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet, kan dermed overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Disse omfattende tiltak vil i første omgang vare frem til 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget etter dette.

Kommunelegen tolker regjeringens utspill strengt, slik at enhver overnatting på fritiden må gjøres i kommunen der den enkelte har folkeregistrert bopel. Dette tiltaket gjelder både for private og næringslivet. For barn under 18 år viser vi til at det skal være tungtveiende grunner til at samværsavtaler ikke skal overholdes. Vi tolker det slik, at barn under 18 år, som bor delt hos foreldre i forskjellige kommuner, kan overnatte i Risør kommune hvis de har forelder her med samværsavtale.

Hytteforbudet gjelder hytte, fritidsbolig, bolighus med unntak fra boplikt og landbrukseiendom for de som har bostedsadresse i en annen kommune enn Risør. Folk med bostedsadresse Risør, kan oppholde seg på hytte eller annen eiendom i kommunen. Men også her gjelder oppfordringen om å være mest mulig hjemme og forflytte seg minst mulig.

Nødvendighet av alle andre typer reiser og opphold, jamfør regjeringens tiltak ovenfor, vurderes også strengt i forhold til gjeldene sentrale og lokale smitteverntiltak. Ett eksempel: Hvis personer som er i karantene, og bor sammen med bekreftet smittet ikke eier alternativ overnattingssted selv, må alternative løsninger finnes i kommunen der de bor.

Vi ønsker å kunne gi alle som oppholder seg i kommunen god helsehjelp. Ved å ta ansvar kan dere bidra til det!

Kathrine Pedersen, kommunelege
Bård Birkedal, næringssjef
Per Kr. Lunden, ordfører