For to uker siden ble det klart at alle humanistiske konfirmasjoner for våren er avlyst. Nå har risørkonfirmantene fått en ny dato å forholde seg til.

Tekst: Tore Myrberg

I Risør blir det seremoni i Risørhuset 10. oktober. I alt er det 21 konfirmanter som har valgt humanistisk konfirmasjon i Risør og omegn.

– Å ikke skulle tilby en ny seremonidato, var helt uaktuelt for oss, sier Jens Jacob Aasbø, styremedlem i Risør lokallag av Human-Etisk Forbund.

Han håper det gir de berørte familiene forutsigbarhet når man nå setter en dato over et halvt år fram i tid.

– Nå har vi stått på, ringt rundt og fått booket om. Vi opplever god hjelp og stor forståelse fra våre samarbeidspartnere. Vi håper virkelig at konfirmantene og deres familier vil se på dette som en god løsning i en vanskelig situasjon. Vi gleder oss, sier Aasbø.

Det var 17. mars man innså at vårens arrangement ikke kunne gå som planlagt. Nå er kabalen for høsten lagt, og generalsekretær Trond Enger er stoltstolt over at man har funnet en løsgning for 400 konfirmasjonsseremonier, arrangert i rådhus, kulturhus og samfunnshus landet rundt.

– Humanistisk konfirmasjon er Human-Etisk Forbunds største aktivitet. I 2020 har 20 prosent av 15-åringene valgt å konfirmere seg hos oss. Å sørge for at de også skal få den gode opplevelsen som en felles, høytidelig seremoni er, har vært vår absolutt viktigste oppgave siden koronarestriksjonene ble innført, sier han.

I løpet av dagen i går, 30.mars, fikk de aller fleste konfirmanter og deres foresatte presentert en ny dato for sin konfirmasjon. Seremonidatoene vil befinne seg i perioden august til januar.

– Vi vet at konfirmasjonsseremonien betyr mye for konfirmantene og deres familier. Vi håper at situasjonen tillater oss å gjennomføre disse når vi kommer dit, avslutter Trond Enger.