Risør kommune bruker video for å nå ut til flest mulig av innbyggerne med informasjon. Nå er det også kommet egne videoer rettet mot kommunens innvandrere.

Tekst: Tore Myrberg

Målet er å kunne nå flest mulig på deres eget språk, og at man nå internt i de forskjellige miljøene hjelper til med å spre videoene.