Det er nå blitt klarlagt fra departementet at studenter med annen bostedsadresse, kan reise hjem til Risør i påskeferien.

Tekst: Tore Myrberg

Det har vært usikkerhet rundt temaet, og ordfører Per Kristian Lunden etterlyste tidligere i dag klare retningslinjer etter at det var gitt motstridene beskjeder. Nå er de klare retningslinjene på plass.

– Jeg har vært i dialog med Fylkesmannen i Agder om spørsmålet mitt, som har kommet fra flere i Risør. Fylkesmannen har drøftet saken med justisminister og helseminister. Og han svarer følgende til meg nettopp nå. «Studenter kan reise hjem under forutsetning av at reisen gjennomføres på betryggende måte». Dette er en særregel for studenter, sier Lunden.

Han understreker at mye informasjon i våre tider har kort holdbarhet, da situasjonen endres underveis.

– Inntil regjeringen eller fagdepartementer kommer med ytterligere avklaringer, er det altså det som gjelder.