Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, stusser over melding som kom fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland under gårsdagens pressekonferanse.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Der sa nemlig statsråden at studenter kan reise hjem til foreldre i påsken. Lunden føler dermed at det blir mer uklarheter rundt dette med å overnatte i kommuner hvor man ikke selv er registrert i folkeregisteret. Lunden skriver følgende i et innlegg på sin Facebookside.

– Hva er forskjellen på en student på 25 år som bor i Oslo, Kristiansand eller Bergen og en 25-årig i arbeid samme steder? Begge vil reise til hjemkommunen Risør (uansett hvor de formelt er hjemmehørende) i påska? Trolig med like gode grunner. Er studentens reise nødvendig, og reisen til den som er i arbeid unødvendig?

Han påpeker at Risør prøver å holde en streng og konsekvent linje i råd, forskrifter og påbud/forbud.

– Den sterke henstillingen er klar; du skal ikke overnatte utenfor kommunen der du har bostedsadresse. I tillegg skal alle reiser være nødvendige og det skal vises godt smittevern i alle deler av reisen, skriver Lunden.

Når Mæland nå sier at det anses som en nødvendig reise at studenter kan reise hjem til foreldre i påska, stusser risørordføreren over at det ikke skilles mellom de som har Risør som bostedskommune og de som har meldt flytting til andre kommuner. Det får Per Kristian Lunden til å avslutte sitt innlegg på Facebook på denne måten:

– Vi skal også forsvare logikken i «hytteforbudet» der vi sier tydelig nei til at folk fra andre kommuner kan overnatte i hytter og fritidshus i vår kommune. Men vi kan altså ta «hjem» på påskeferie våre barn – i alle fall studenter – uansett hvor de er folkeregistrert? Hmmmm… Kan du hjelpe meg Monica Mæland?