Foto: Andreas Ausland/Historielosen

I dag er det verdensdagen for autisme. I den anledningen har Andreas Haugland Ausland sendt oss dette leserinnlegget.

Foto: Privat

Endelig er Verdensdagen for autisme her. Som autist og handikappolitiker i Senterungdommen/Senterpartiet har jeg et nært forhold til denne dagen.

Autismedagen handler om å synliggjøre autisme og vise at også mennesker med autismespekterdiagnose har like mye å gi i samfunnet som hvem som helst andre.

Situasjonen i dag for funksjonshemmede i Norge er ikke så mye å skryte av. Vi har ikke funksjonshemmede-konvensjonen i lovverket vårt. For 1 år siden fikk Norge en krass kritikk fra FN som var sjokkerte over tilstandene som var i Norge.

Blant annet systematisk diskriminering, flere menneskerettighetsbrudd og at funksjonshemmede har lavere rang enn resten av befolkningen.

Stortinget stemte ned forslaget om å ha denne konvensjonen i norske lover.

Det at det er autister i dag som bor på institusjon mener jeg er helt feil og at fremtiden består av en utvidet BPA ordning som sikrer at autister får like muligheter til å bestemme selv i eget liv og ha trygge rammer.

I dag er det dessverre ikke slik. Politikere og samfunnet må ta et større ansvar, og det er det jeg håper å klare gjennom mitt livs-engasjement for funksjonshemmedes likestilling og frigjøring.

Det er ikke alle som klarer å komme seg opp i en av Norges største ungdomspartier. Men jeg gir aldri opp den kampen for at fremtidens funksjonshemmede skal oppleve et helt annet Norge enn hva som er situasjonen idag.

Det som er viktig for oss autister i Risør, mener jeg er at når Coronakrisen er over så må vi gå igjennom hele Habiliteringen å se om hva man kan gjøre for å bedre forholdene i trå med menneskerettighetene.

Vi må ha et mål om at Risør skal bli best i klassen og ikke det motsatte. I utgangspunktet er Risør sin habilitering kjempebra, men mangler i visjon om fremtidens likestilling, bruk av BPA fremfor institusjon, mulighet for tjenester på tvers av kommunale sektorer og en visjon om å frigjøre autister istedenfor å gjøre folk mer hjelpeavhengig enn det de er.

Jeg tror at Risør og Norge er klar for å endres, selv om jeg må bruke resten av mitt 24 år gamle liv på denne saken. Dette gir jeg aldri opp uansett hva. Alle skal få den hjelpa man trenger, men ikke mer hjelp enn hva man trenger.

Dette er hverdagen som autistisk politiker og samfunnsdebattant. Vi må alle ta et ansvar og gjøre Norge til et best mulig land å bo i for autister og alle andre funksjonshemmede.

Dagens situasjon er ikke akseptabel. Stor klem til alle Risørs autister og deres familier/pårørende. Jeg håper for dere alle at fremtiden skal bli kjempebra, det fortjener dere alle. Stor klem fra Andreas Haugland Ausland, Risørs egen nasjonale handikappolitiker og samfunnsdebattant fra Senterpartiet/Senterungdommen.