Risør kommune har stort fokus på å holde koronasmitten vekk fra Frydenborgsenteret. Nå har de en digital løsning for at beboerne skal få barnetegninger med hilsener.

Tekst: Tore Myrberg

For det finnes informasjonsskjermer inne på senteret hvor det til daglig vises informasjon og nyheter. Nå utvides bruken.

– Gode ideer kommer opp. Blant annet at barn kan tegne tegninger som kan sendes til kommunen, og som da kan vises på skjermene inne på Frydenborgsenteret som en påskehilsen til de som bor der, sier ordfører Per Kristian Lunden i sin daglige videooppdatering.

Han holder samtidig fokus på at alle fortsetter å følge smittevernreglene. Allerede i ettermiddag kommer signalene fra Regjeringen om hva som skjer med skoler og barnehager etter påske.

– Vi skal følge de råd og de pålegg som kommer, men vi i Risør må være veldig nøye med at smittevernet fungerer også på skoler og barnehager når de åpner. Så her må det være en dialog mellom skolens ledelse, mellom lærere, barns representanter, foreldre og andre, sånn at ungene og de ansatte på skolen er så sikret som mulig. Det vil ta noe tid, så det vil vi komme tilbake til i den meldingen som jeg kommer med i morgen formiddag.