Endelig avgjørelse blir tatt i løpet av de to neste dagene, men ordfører Per Kristian Lunden regner med at alle barnehager i Risør åpner mandag.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I løpet av dagen kommer trolig den sentrale veilederen for hvordan man skal organisere driften.

– Det viktigste er smittevern. Det må vi jobbe mye med, og det jobber de allerede godt med i barnehagene, sier Lunden.

For de fire første trinnene på barneskolen er det åpning mandag 27. april, og også her pågår forberedelsene for fullt.

– Det er viktig med trygghet for barna, for de ansatte og for foreldrene.

I dagens koronaoppdatering forteller Lunden at det er ankommet påfyll av smittevernutstyr til helsevesenet i kommune.

– Det er veldig viktig for å hindre at smitte kommer inn på institusjonene våre.