Kombinasjonen finvær og helg førte til mange meldinger til politiet om høy musikk og forstyrrelse av nattero i helgen.

Tekst: Tore Myrberg

Politiet i Agder melder på Twitter at det har vært så mange meldinger om ordensforstyrrelser fra privatadresser at de ikke har hatt kapasitet til å følge opp alle.

Av andre konkrete meldinger fra vårt politidistrikt er det få saker i disse koronatider.

I Arendal kom det melding om brann i en container i Strømsbuveien rett etter klokken 22 lørdag kveld. Containeren sto inntil et bygg, men det skal ikke ha vært fare for spredning. Dette til tross for at det var full fyr da brannmannskapene kom til stedet. Politiet oppretter en sak på forholdet.

Og i Grimstad ble en bil stoppet av utrykningspolitiet rett før klokken 20. Det viste seg at fører av bilen kjørte i ruspåvirket tilstand, og vedkommende blir anmeldt for dette. Det hjalp heller ikke at føreren ikke har gyldig førerkort.

Eieren av bilen var også ruset og satt som passasjer i bilen. Han er nå anmeldt for å ha overlatt bilen til noen som ikke var skikket til å kjøre den.