Knut Henning Thygesen Foto: Thomas Østerholt

I går vedtok bystyret at Nav i Risør ikke skal ledes fra Tvedestrand. I den forbindelse har lederen i Risør Rødt sendt oss dette leserinnlegget.

GRATULERER NAV OG RISØR!

Det er all grunn til å gratulere de ansatte på NAV, og Risør bystyre; Torsdag ble det med stort flertall vedtatt at Risørkontoret ikke skal legges inn under Tvedestrands ledelse. Det vil tjene både Risør og regionen.

Vedtaket gikk imot rådene fra politisk og administrativ ledelse. NAV-direktør på Agder, Hilde Høynes greide heller ikke overbevise bystyret om at en sentralisering med ledelsen i Tvedestrand var til det beste. I bystyret var det mange gode innlegg mot prosessen og anbefalingene, og direktøren svarte lite overbevisende på spørsmål.

Vi håper også Rødts engasjement i saken har spilt en rolle. Det siste året har vi prøvd å bidra til den offentlige debatten og holdt fram at det tross alt går an å stemme for en annen politikk enn den som kommer ovenfra og utenfra når argumentene er gode. I argumentasjonen har vi lagt vekt på nærhet til brukerene, lokal styring og styrken i et godt samarbeid og nettverk mellom kontorene i øst. Både for oss i Rødt og sikkert for de andre partiene, har de ansattes fagkompetanse og innsikt vært av uvurderlig hjelp for å få fram et alternativt syn til påtrykk ovenfra. Det har vært en god påminning om verdien av å involvere og lytte til de som blir berørt.

Nå håper vi ordfører og rådmann tar med seg ledelsen i NAV Risør og ansatte for å diskutere samarbeidet videre med direktøren. Det er gjort et klart vedtak i Risør som også innebærer et signal om aksept for et videre godt samarbeid mellom direktøren og Risør og mellom alle kontorene i regionen. Vi håper og tror hun som en god leder tar denne utfordringen på en konstruktiv måte, selv om hun ikke vant fram med sin overordna sak. Det trenger vi, for NAVs organisering og rolle øst i Agder er av den største viktighet for svært mange. NAV-Risør er et velfungerende kontor som ønsker, også i framtida, å bidra til Risørs befolkning, men også i hele regionen. Det er vårt bestemte inntrykk.

Knut Henning Thygesen leder Rødt Risør.