Her er en kronologisk rekkefølge over det som var av planlagte arrangementer i Risør, og status for disse. Kom gjerne med oppdateringer og tillegg.

Tekst: Tore Myrberg

Det er mye usikkerhet rundt hva som skjer med sommeren i Risør. Mange spår at det vil bli tidenes sommer i forhold til turister, men hva med alt av arrangementer? Reglene nå tilsier strenge restriksjoner for de som trenger publikumsinntekter fra mer enn noen titalls.

Her er status for arrangementer i Risør pr. nå:

Risør Kammermusikkfest

23. – 28. juni Risør Kammermusikkfest. Går av stabelen men i tilrettelagt form. Dette ble avgjort på et styrmøte i går.

– Vi planlegger for konserter med 50 publikummere, men regner med at grensen økes til 200, sier festivalsjef Eirik Raude til Agderposten.

Villvin Kunsthåndverkmarked

9. – 11. juli  Villvin Kunsthåndverkmarked. Foreløpig ikke tatt noen endelig beslutning på om det blir marked eller ikke, men jobber med løsninger for å kunne avholdet markedet.

– Vi har et møte i styret i morgen. Vi forholder oss til kulturministerens siste budskap om at det fra 7. mai tillates arrangementer med inntil 50 personer. Men, fra 15. juni økes antallet muligens til 200. Vi har selvfølgelig et intenst ønske om å få til noe, men foreløpig vet vi alt for lite, sier Nina Grevig.

Fyrjam

17. – 18. juli Fyrjam. I utgangspunktet avlyst, men holder åpent for å arrangere en familidag med «syng for oss» dersom det er praktisk mulig når reglene for å samle 200 personer kommer.

– Det blir ikke Fyrjam, men jeg vurderer fortsatt om det er mulighet for en «syng med oss»-aften. Det vil i så fall bli veldig nedstrippet og enkelt, sier Kurt Inge Dale.

Sound of Risør

17. – 18. juli Sound of Risør. Avlyst.

Risør Trebåtfestival

6. – 8. august Risør Trebåtfestival. Avlyst. Planlegger nå neste års festival 5. – 7. august 2021.

Savner du et arrangement eller har nye opplysninger om ett av arrangementene på lista? Send oss en melding på Facebook eller på post@irisor.no.