Risør kommune har vært i møte med russen om årets feiring. I morgen blir det trolig avklart hvordan deres feiring blir.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Når myndighetene i morgen legger fram mer konkret hva som blir lov eller ikke i forbindelse med 17. mai, vil det trolig også komme tydeligere fram hva russen kan gjøre innenfor smittevernets grenser.

– Diskusjonen er selvsagt om hvor mange de kan være sammen, og det vil vi få avklart med det aller første. Sannsynligvis i morgen. De er jo 49 i Risør, og det er klart de ønsker å være sammen, sier ordfører Per Kristian Lunden i dagens videooppdatering fra Risør kommune.

Han påpeker at selv om de som kommune gir råd om hvordan russen kan være sammen, så vil det være myndighetene som legger føringene.

Et viktigere tema er for tiden hvordan sårbare barn klarer seg i disse koronatider.

– Vi har tatt det opp som et eget spørsmål, og det er klart der må vi gå mer inn i saken, men så vidt vi kan se så har barn klart seg bra i Risør, også i den perioden som det ikke har vært skole/barnehage og mye har vært stengt ned. Men, vi følger spesielt opp med de sårbare barna fortsatt.