Politikerne vil snart få på bordet en sak om hvilken sommerstrategi man skal følge, men allerede åpner ordføreren for debatt.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det kan bli en utfordring når mange legger ferien til Norge, og Risørs gater fylles opp med sommerturister. For selv om alle ønsker mange folk på besøk, slik at næringslivet får god uttelling, må det hele ses i forhold til smittevern.

– Vi må ha en plan for størst mulig trygghet og også gode vilkår for næringslivet vårt i sommer, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Med sin sjarmerende og samtidig litt trange beliggenhet, vil det å frigjøre områder for turistene være noe av det som må diskuteres.

– Vi trenger sannsynligvis mer plass, og vi må snakke om et mer bilfritt sentrum i Risør. Og vi må også snakke om hvordan vi utvider havneområdet. Kanskje også skjenkeområder.

Han håper mange vil komme med innspill på hvordan man kan få et best mulig samspill, og har allerede flere tanker å bringe til bords.

– Det kan også være en mulighet at folk oppfordres til å leie ut båtplasser, de som har faste båtplasser, når ikke de selv bruker de. Her er det bare å komme med ideer og innspill. Og det gjelder hele kommunen, ikke bare Risør sentrum, men også populære badeplasser som Karolina på Sandnes, Søndeledtunet der det er mye folk og ellers der folk samles.