Ordfører Per Kristian Lunden brukte mye tid på når de forskjellige elevene skal starte opp igjen på skolen da han holdt sin daglige koronaoppdatering.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Her er et utdrag av det han sier:

6. klasse på Risør barneskole begynner skole på mandag. De vil være i Urheia og også ha noe digitalundervisning. Altså være mye ute.

5. og 7. klasse begynner onsdag, og de vil møte opp på skolen, men også være mye ute.

På Risør ungdomsskole begynner 10. klasse på tirsdag, 9. klasse på onsdag og 8. klasse på torsdag.

Hope skole begynner alle på mandag, og Søndeled skole begynner alle på mandag, men her vil det være noe hjemmeundervisning.

Voksenopplæringen VIRK der begynner alle på onsdag, og også der vil det være noe hjemmeundervisning.

Det kan være et problem for noen som har krav på skyss å ivareta smittevernet på skolebussene, og da ber vi at foreldrene kjører visst det er mulig. Det skal også tilrettelegges på skolebussene.

De som ikke har krav på skyss oppfordrer vi virkelig nå til å gå til skolen. Det er fint vær og det er fint å få en gåtur.