Alle skal ha noe å glede seg til i sommer. Foto: Istock/Imgorthand

Gjensidigestiftelsen har satt av 50 millioner kroner til sommaktiviteter, og Inger Mari Sørvig håper det kommer søknader også fra Risør.

Tekst: Tore Myrberg

Gjensidigestiftelsen inviterer nå små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer. Inger Mari Sørvig har sterk tilknytning til Risør er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen.

– Nå oppfordrer jeg alle lag og organisasjoner i nærmiljøet om å søke om midler for å skape en god sommer for barn og unge i hele Agder.

Kort tidsfrist

Alle har hatt en annerledes vår i år. Mange barn og unge har lengtet etter å ha det gøy sammen med venner. Men, ikke alle har samme muligheter.

– Noen har færre muligheter enn andre til å reise bort og oppleve nye ting, og derfor har Gjensidigestiftelsen avsatt 50 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og ungdom. Målet er at disse midlene skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser i sommer, sier Sørvig.

Hun ber nå lag og foreninger om å kjenne sin besøkstid, og søke så snart de har anledning. Det er også slik at det offentlige kan søke sammen med en frivillig organisasjon.

– Søknadsfristen er kort, og alle søknader må inn før 1. juni for at vi skal rekke å iverksette tiltakene innen ferien, forklarer Sørvig videre.

Inger Mari Sørvig har tett tilknytning til Risør og er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen.

Digitale møteplasser

Pengene fordeles på tre ulike tiltak. Utfordringen som nå sendes ut til frivillige lag og foreninger er å skape aktiviteter som gir gode sommeropplevelser, og tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter.

– I tillegg ønsker vi søknader om digitale inkluderende møteplasser, sier hun.

Det siste er et resultat av stor etterspørsel i kjølvannet av Korona-situasjonen. Selv om myndighetene nå lemper på restriksjonene, vil det fortsatt være et stort behov for digitale møteplasser.

– Informasjonen om hvordan man søker og hvilke kriterier som må oppfylles for å søke finnes på www.gjensidigestiftelsen.no avslutter Inger Mari Sørvig.