Russen har gått glipp av en del i russetiden da de har måtte tilpasse seg koronafaren. Men, det å ikke ha en papirutgave av russeavisen ville de ikke gå med på.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Som følge av koronapandemien vurderte redaktøren for russeavisen om de skulle gå for en digital løsning.

– Da jeg pratet med resten av russen om det var alle imot og ville gjerne ha en papirutgave. Da hadde jeg bare 3-4 uker på meg for å lage en papirutgave på 32 sider og få den på trykk, forteller Jakub Krzysztof Spadlo.

Trykket opp mange eksemplarer

For å få laget en papirutgave tok han kontakt med forskjellige firmaer rundt omkring. Men, det var ikke før han kom i kontakt med Aust-Agder Blad at han fikk napp.

– Aust-Agder Blad har sitt trykkeri i Larvik og det var med de vi kom fram til en god pris og endelig fikk trykket opp avisen. Planen var å trykke opp 500 eksemplarer. Men, de var generøse og ga oss 500 eksemplarer ekstra.

Dersom du ikke har fått sikret deg årets eksemplar er det fortsatt ikke for seint.

– Vi har fortsatt en del eksemplarer liggende og det er bare å kontakte en russ, meg eller skolen, sier Spadlo.

God hjelp i en spesiell tid

Spadlo har fått god hjelp av sin medredaktør Eivind Due-Tønnesen og deres to journalister, Malin Pedersen og Pia Johansen.

– Til syvende og sist var det jeg som satt og redigerte alt sammen på InDesign og gjorde alt det tekniske og sendte det videre til trykkeriet.

Ettersom årets russetid ble ganske spesiell er også årets russeavis litt ekstra spesiell.

– Det var veldig annerledes for oss alle sammen. Ingen landstreff, veldig lite festing. Vi tenker at denne avisen blir et veldig godt minne man kan ha og holde i. Jeg tror det er en veldig spesiell russeavis å ha siden ingen andre har hatt en slik russetid som oss, avslutter Jakub Krzysztof Spadlo