Mandag vil kommunen ta en avgjørelse på om også de som driver hallidretter skal kunne få gjenoppta virksomheten.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det har kommet flere innspill til kommunen fra idretter som er avhengig av å bruke haller eller idrettsbygg.

– Flere av de som har kommet med henvendelsene har også egne forslag til hvordan de kan løse smittevern og rengjøring, forteller ordfører Per Kristian Lunden.

Utfordringen så langt ligger mest på kapasiteten på rengjøringssiden, nå som det er ekstra grundige rengjøringsrutiner.

– Blant de som har kommet med innspill er Risør håndballklubb. Det er viktig for oss å se helheten, men det er klart at en eventuell egenrengjøring gir noen muligheter, sier Lunden.