Harald Olimb Norman har sendt oss dette leserinnlegget om forslaget å gjøre om Risør til en gågate i sommer som et smitteforebyggende tiltak.

Et farlig eksperiment

Risør bystyre skal førstkommende torsdag behandle en sak som handler om hvordan vi skal forholde oss til smittefaren når tusenvis av turister ankommer kommunen vår i sommer.

Vi skal ta koronasmitten på alvor. Det er et ufattelig farlig virus som har tatt svært mange menneskeliv og det er definitivt riktig av Risør kommune å tenke strategisk i forhold til sommeren 2020. Vi har hittil vært forskånet fra smitte. Dels fordi vi er en liten kommune med få innbyggere og dels fordi vi har vært flinke hver for oss med hygiene og at vi har fulgt de reglene som myndighetene har kommet med.

For sommeren 2020 tar nå rådmann til orde for å stenge av store deler av Risør sentrum for biltrafikk. Fra Stavelins hjørne til Tollboden, området foran torvet og deler av Storgata. Omtrent slik det er ved Trebåtfestivalen med andre ord. 30 parkeringsplasser vil forsvinne i sentrum.

Rådmannen har forhørt seg med kommunelegen og det skal selvsagt svært mye til å ikke følge kommunelegens råd. Men, og det er et stort MEN:

Å stenge av så store deler av sentrum for biltrafikk i en periode på rundt 6 uker er et farlig eksperiment hvor deler av handelstanden virkelig blir satt på prøve. Den samme handelstanden som har slitt seg gjennom en trang vinter og som heller ikke har fått økonomisk glede av den tidlige våren fordi landet omtrent har vært stengt ned. Flere av disse, som er fullstendig avhengig av en god sommer for å sikre helårsdrift, sier i klartekst at uten mulighet for å kjøre inn i sentrum samt benytte eksisterende parkeringsplasser vil være svært kritisk for omsetningen.

Rådmann og kommunelege bruker oppsamling av mennesker som argument for å stenge av gatene og på den måten bruke hele veibanen til gågate. Det er fine argumenter, men handelen skjer vel stort sett inne i butikkene? Det er vel der flaskehalsen egentlig er for mulig smittespredning. Der er vel effekten av mindre biltrafikk minimal vil jeg tro. Busser skal kjøre i gågatene, varetransport skal kjøre i gågatene samtidig som utestedene skal få større plass for å håndtere sommergjestene. Blir det ikke da nesten like trangt egentlig?

Jeg skal være den første til å innrømme at dette ikke er lett. Smittefaren er stor, hele landet har fått beskjed om å feriere i Norge og mulighetene for «all time high» for Risør er tilstede. Det blir trangt på gjestebrygga, i indre havn, på utesteder og det blir trangt i gatene. Ikke la oss lage det økonomisk trangt for handelstanden. La dem få være med og lytt til det dragerne blant dem sier. Dragerne, eller de store butikkene om du vil, er alfa/ omega for de mindre butikkene over tid.

Rådmann viser til en TØI rapport fra 2015 som er en litteraturstudier om handel, tilgjengelighet og bomiljø i sentrum. Den svarer ganske godt til rådmannens tanker om hvor lite det har å gjøre for handelstanden at bilene blir borte. Problemet er at rapporten sier dette gjelder store byer. Risør er ingen stor by. Det er en liten by som sågar også er en endestasjon. Rapporten sier at man antar at bilistene er en viktigere kundegruppe for sentrum i mindre byer.

Vi vet hvor mange parkeringsplasser vi har, vi vet hvor mange bobilplasser vi har, vi vet hvor mange gjestehavnplasser vi har og vi vet hvor mange hytter det er i kommunen. Dette gir en indikasjon på hvor mange det vil være i byen til enhver tid. Når vi samtidig med stor sannsynlighet kan si at antall gjester pr hytte gjennom sesongen vil bli færre enn ellers fordi vi alle er opptatt av at ikke for mange er samlet på ett sted samtidig så tror jeg vi kan ha relativt god kontroll på situasjonen gjennom sesongen med andre grep enn å stenge av store deler av sentrum for biltrafikk.

Bystyresaken i seg selv gjelder smittevern sommeren 2020 i Risør. Rådmann har lansert flere alternativer hvorav ett, etter min mening, er spiselig for alle parter. Dessverre går ikke rådmann inn for dette selv. Det er et alternativ hvor Kragsgt fra Brasseriet til Jernia stenges for biltrafikk og hvor Storgata fra Stavelin til Carstensensgt stenges for biltrafikk. Da lyttes det til kommunelege, handelsstand og trafikanter. Ingen parkeringsplasser blir berørt.

For å prøve å holde litt kontroll på menneskemengder kan kommunen engasjere et større korps med smittevernsravner. Folk som går med gule vester rundt om i sentrum hele tiden for å passe på avstand mellom mennesker. Butikkene kan ha utvidede åpningstider slik at handelen blir spredt mer utover døgnet. Vi som bor her kan oppfordres til å handle på tider hvor det er lite folk. De såkalte skuldertidene.

Jeg er definitivt for å etablere gågater i Risør. Det vil berike bysentrum, men først må vi få på plass et sentrumsnært parkeringshus. Helst i fjellet inn ved Baptistkirken. Da kan steinmassene derfra brukes til å lage en flott og trygg gjestehavn i Strandgata. Et ad-hoc utvalg som skal se på parkeringshus settes ned i samme bystyre neste torsdag. Kanskje er det håp.

Harald Olimb Norman