Ikke mindre enn fire medlemmer i bystyret måtte vurderes i forhold til habilitet da en sak om Risør Fotballklubb var oppe i bystyret.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det var ganske åpenlyst at tidligere leder i Risør FK, Christian Axelsen, var inhabil. Line Granjord Paulsen er revisor for klubben, og hun ble enstemmig satt til å være habil. Tove Hansen ble vurdert opp mot slektskapet til Christian Axelsen, hvor to fra Venstre mente at hun er inhabil, men et stort flertall sa at hun er habil.

Mest morsom var debatten rundt Oddvar Mykland. Han er æresmedlem i Risør Fotballklubb, og føler selv at han er inhabil fordi hans lojalitet ligger i fotballklubben og at han derfor ikke kan gjøre en objektiv vurdering. Dette var ikke alle enige i, men til slutt var det et flertall som mente at han ikke skulle delta i debatten.

Selve saken handlet om et tap for fotballklubben på 75 000 kroner etter en lekkasje av glykol, som de nå søkte kommunen å få dekket.

– Dette er en feil kommunen har gjort, hvor følgefeilen går ut over fotballklubben. Vi foreslår derfor at søknaden innvilges, foreslo Kai Magne Strat (H).

Deretter fulgte en diskusjon om ansvarsforholdet. Det førte til slutt til at selv økonomisjefen i Risør ble politisk.

– Nå går jeg kanskje over mine grenser, men i stedet for å diskutere dette en time så synes jeg man skal finne en løsning til beste for fotballklubben, sa Halvor Halvorsen.

Det ble til slutt slik at Høyres forslag gikk igjennom med 16 mot 12 stemmer, noe som betyr at Risør Fotballklubb får dekket sine utgifter på 75 000 kroner av kommunen.