Dag Eikeland fikk ja av politikerne til to nye uteserveringer for Hukken denne sommeren.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det var ingen debatt blant politikerne, men et par spørsmål rundt om dette kan være en fast løsning i stedet for en prøveordning slik det lå an til i rådmannens forslag.

– Grunnen til at vi har foreslått en prøveordning er at det er flere uavklarte forhold, sa leder for Enhet plan- og byggesak, Heidi Rødven, som presenterte saken på vegne av rådmannen.

Dette førte til at Jan Einar Henriksen (V) kom med et forslag hvor «prøveordning» og «midlertidig» blir strøket, og at man kun skriver tillatelse. Seks fra Høyre, tre fra Venstre og to fra Fremskrittspartiet fulgte dette, mens flertallet gikk for rådmannens forslag.

Dermed er uteserveringen ved «Agnes» en prøveordning.

Her er saken vi skrev i februar da Dag Eikeland sendte søknaden:

Søker om større uteservering for Hukken