Fredag i forrige uke ble det lettet ytterligere på reglene for besøk på institusjoner og sykehjem i Risør. Men, det er fortsatt ikke fritt fram.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det har underveis under koronapandemien gått fra helt stengt til en gradvis oppmykning av besøksreglene.

– Sykehjem og institusjoner har hatt litt oppmyking av reglene for besøk. Men, vi er fortsatt veldig redde for smitte på sykehjemmet og på institusjonene våre, sier ordfører Per Kristian Lunden i dagens videooppdatering.

Det betyr blant annet at man fortsatt ikke kan komme uanmeldt på besøk.

– Besøk må avklares med fagsykepleier, og vi legger fortsatt til rette for utendørs besøk, men det er også mulig å få innendørsbesøk, men bare etter avtale.

Dette fordi besøk må planlegges av personalet ved sykehjem og institusjoner.

Dette tar noe tid, men det er viktig og godt anvendt tid. For her ser vi at mange pårørende har forsaket mye og vi håper det kan bli noen fine besøk framover nå, sier Lunden.