En mann i slutten av 20-årene må 18 dager i fengsel etter at han ble målt til 138 km/t i 80-sonen på E18 i Tvedestrand.

Tekst: Tore Myrberg

Under rettssaken erkjente mannen at han hadde kjørt for fort, men ikke straffeskyld for å ha kjørt så fort som i 138 km/t. Dette fordi det hele skjedde i forbindelse med en forbikjøring, og at han måtte gi ekstra gass for å kunne legge seg inn i riktig kjørebane for å kunne stoppe for politiet.

Dette valgte imidlertid retten å se bort fra med henvisning til at mannen selv valgte å foreta en forbikjøring av flere personbiler og et vogntog, noe som nødvendiggjorde en klart høyere fart enn tillatt fartsgrense.

Politimannen som foretok målingen var med som vitne i retten, og han fortalte i tillegg at målingen ble tatt over en strekning på 370 meter. Han avviste at tiltalte måtte øke hastigheten for å unngå en trafikkfarlig situasjon.

Mannens forsvarer anmodet deretter retten om å ilegge samfunnsstraff eller en betinget reaksjon for hans tidligere ustraffede klient. Men, rettens dommere falt ned på en straff hvor risørmannen må 18 dager i fengsel.

I tillegg mister han førerkortet for 11 måneder og må ta selve oppkjøringen på nytt for å få dette tilbake. Han ble også idømt 3000 kroner i saksomkostninger.