Risør er ikke kjent for sine høye fjell. Men, dette ser John Thomas Axelsen bare på som en bagatell da han inviterer til en fjelltur til «de syv fjell».

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Da Axelsen fant et tomrom for turer den 20. juni tenkte han at han likegodt kunne prøve å få folk til Risør for en fjelltur.

– I Bergen sier de at de har syv fjell rundt Bergen. Men, her i Risør har vi syv fjell bare på sydsiden av Kragsgata. Og fjell er fjell, sier John Thomas Axelsen.

Turen starter på torvet førstkommende lørdag klokken 12. Derfra er det opp til det første fjellet Bøsen, ved branntårnet.

– Det kommer til å bli en rolig og behagelig tur som alt i alt kommer til å ta ett par timer. Vi har ikke noe hastverk.

Som byens vekter er han godt kjent i området og kan fortelle mange historier fra fjellene og hva som har hendt der opp igjennom årene.