Rune Hagestrand har nå tatt den tunge avgjørelsen om å avlyse årets Brokelandsheiadager. Dette etter samråd med kommunen og kommuneoverlegen.

Tekst: Tore Myrberg

Mange har i det lengste håpet på at de relativt lave smittetallene vi har i Norge ville medføre at arrangementet på Brokelandsheia, et av de største årlige arrangementene i landsdelen, skulle kunne la seg gjennomføre.

– Siden myndighetene i det siste har vært forholdsvis tydelige på at de ikke ser for seg arrangementer over 200 personer ut 2020, ser det hele umulig ut. Selv om det skulle åpnes for inntil 500 personer i løpet av sommeren er dette ikke nok til at vi kan få til den folkefesten vi ønsker å lage, sier Hagestrand i en pressemelding.

Han sier videre at det har blitt vurdert om man skulle lage en mindre utgave av de populære markedsdagene.

– Men, vi har kommet til at det ville ha blitt et for dårlig tilbud både for utstillere og publikum. Det ville også ha krevd betydelige smitteverntiltak for å la seg gjennomføre.

Nå satser han i stedet på at både utstillere og publikum er tilbake til ny folkefest på Brokelandsheia i 2021, nærmere bestemt helgen 3.-5. september.