Sindre Øvergård Næss

Sindre Øvregård Næss (26) gjorde god figur da han som en av fire ble plukket ut til et eliteprogram innad i Høyres Studenter.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Eliteakademiet er et talentutviklingsprogram for fremadstormende studentpolitikere. Årets innsøking til de fire plassene i programmet var rekordhøy.

– Jeg ble oppfordret til å søke, og måtte igjennom opptakskrav og intervjurunde. Tilslutt ble jeg en av fire som har fått oppleve en intensiv helg i Oslo, sier Øvregård Næss til iRisør.no.

Ble kåret vinner

Ikke bare ble det deltakelse i Eliteakademiet. Sindre ble til slutt kåret som vinner av hele akademiet.

– Vi måtte løse en rekke oppgaver innen politiske ledelse og organisasjon. Etter vi var ferdig ble det litt venting før de kom fram til at jeg vant. Det var stas, sier 26-åringen fornøyd.

Til daglig tar Sindre Øvregård Næss lektorutdanning på Universitetet i Agder, og han er politisk nestleder i Høyres Studenter Agder.

– Min politiske interesse begynte da jeg startet på UiA og har vokst underveis. Nå ser jeg absolutt muligheten for å gjøre en politisk karrière. Det er veldig mange som har gått videre i politikken etter å deltatt på Eliteakademiet til Høyres Studenter.

Følger med på Risør

Siden skolegangen er lagt til Kristiansand, bor han også der til vanlig. Men, hjertet banker fortsatt varmt for Risør.

– Jeg følger med på hva som skjer i Risør, og har lyst til å flytte tilbake. Jeg er veldig glad i Risør. Så nå i sommer jobber jeg på Kiwi, noe jeg har gjort de siste åtte-ni sommerferiene.

Han tror mange som flytter ut for å studere har et ønske om å komme hjem til Risør, bare forholdene legges godt nok til rette.

– Det handler om å ha trygge jobbmuligheter og om at det blir tilrettelagt for at unge mennesker skal kunne etablere seg. Og vi trenger at studenter flytter hjem hit slik at vi får nytenking.

Stiller gjerne opp

Når dagene med studier etter hvert er over, går man naturlig nok ut av Høyres Studenter. Når den tid kommer vil Sindre fortsatt ha et politisk engasjement.

– Jeg er jo med i Risør Høyre selv om jeg ikke har vært aktiv der. Nå som jeg bor i Kristiansand vil jeg nok hjelpe partiet om de spør, og kan godt tenke meg å stå på valgliste etter hvert.

Hva han tenker om politikken i Risør, og hva som bør endre her, er Sindre Øvregård Næss rask til å svare på.

– Det er forferdelig trist at mange arbeidsplasser ryker på grunn av dårlig økonomistyring, og trist at man beholder noen få høye stillinger framfor flere lengre nede i systemet. For det er jobber som kan få risørstudentene til å flytte tilbake.