I dag var det offisiell åpning av Risørholmen, og ordfører Per Kristian Lunden sto for snorklippingen.

Her er talen Lunden holdt under åpningen:

Vi står på historisk grunn. Holmen, eller Badeskjærsholmen – nå Risørholmen, har vært en sentral del av Risørs historie gjennom flere hundreår. Som forsvarsverk, skipsbyggeri, industrianlegg og sentralt landemerke. Holmen inngår som en del av sentrum i vår vakre trehusby og samtidig en kontrast og en ballast – bokstavelig talt – for byens og kommunens inntektsgrunnlag og helt nødvendige næringsliv.

I dag markerer vi at Holmen åpner som boligområde. En helt naturlig utvikling som vi ser eksempler på fra hele verden, der industrien flytter ut av bysentra og erstattes av boliger. Heldigvis er det fortsatt noe næring igjen på Holmen, med både nytt, fint fiskemottak og sjøsenter. Her er også plass til mer næring i tilpasset skala. Dagens digitale muligheter – påskyndet av korona – har også vist at boligene her lett kan tilpasses fjernarbeid, også i internasjonale nettverk. På den måten sluttes kanskje en liten ring her. Fra tidene da seilskip reiste herfra til verdenshavene til i dag, da vi kan pleie internasjonale forretningsforbindelser digitalt. Utsikten fra Holmen mot havet er den samme, men kontrasten er enorm fra fem år i storm og stille på verdenshavene til å åpne et vindu mot Stangholmgapet i en ny, komfortabel Holmen-leilighet.

Sjekk bildeserien fra åpningen av Risørholmen

Holmen som boligområde har vært utviklet gjennom over 20 år. Det har langt fra vært stille hav og solgangsbris på hele ferden. Tvert i mot. Det har blåst opp til storm mang en gang, det har vært store kursendringer, mastebrekk, tilløp til mytteri og kjølen har bare vært centimetere unna farlige skjær og skumle båer.

Selv om ikke Holmen-prosjektet er helt fullført, føler vi nå at vi har kommet i trygg havn. Vi ser hvor fint bebyggelsen vokser fram, salget går bra, entusiasmen er stor og jeg føler meg sikker på at vi, når alt er bygget ut og alle har flyttet inn, får en fin og viktig ny bydel her i Risør.

Jeg, som nyvalgt ordfører, og bystyret overtok Holmen-utbyggingen i 2011. Da hadde prosjektet vært under arbeid i mange år allerede og meningene var mange. Prosjektet var eltet og knadd, men for en god deig gjelder det å finne balansen mellom passe elting og heving. Holmen-prosjektet ble nok i perioder eltet i meste laget og fikk også preg av en skikkelig surdeig.

Men i ettertid – og jeg skal ofte innrømme at det ikke alltid var slik underveis – er jeg glad for det store og mangfoldige engasjementet. Tilhengere, entusiaster, skeptikere og kritikere har vært med å forme dagens Holmen-utbygging. Risør er en by der folk i årevis engasjert kan diskutere om utgangsdører skal slå inn eller ut. Vi har lært at hemmeligheten ligger i detaljene. Nå skulle vi ta stilling til en helt ny bydel. Det måtte selvsagt bli enorme diskusjoner og stort engasjement.

Takhøyder, takvinkler, struktur, farger og alt det tekniske og bygningsmessige er viktig. Men for meg, og mange andre politikere er også det sosiale avgjørende. Etter mye fram og tilbake, blant annet et linjeskifte fra Riksantikvaren, bygges nå Holmen ut i samspill med den gamle trehusbyen. Ikke i kontrast til den. Det er et godt valg, men for meg er det viktig at samspillet ikke bare omfatter byens arkitektur og bygningsmessige struktur, men også småbyens liv og ånd – for å bruke et høytidelig uttrykk. Det ser vi eksempler på nå ved at utbyggingen omfatter en nyoppusset Holmen-molo og en ny bystrand. Her er også offentlige områder og gangveier som alle og enhver kan bruke sammen med de som bor her. Holmen omtales nå også som Risørholmen, og det forplikter. Holmen har i industriperioden vært avlukket. Nå åpnes det opp og inkluderes i byen Risør på en helt ny måte.

Jeg vil gjerne takke utbyggerne Løvenskiold Eiendom, Backe Prosjekt og Arne Lindstøl/Lindstøl Skip for enorm tålmodighet, stor utholdenhet, seriøsitet og profesjonalitet. Jeg vil også personlig takke Arne Lindstøl, Morten E. Johannessen og Philip Stephansen for et langt og godt samarbeid. Jeg takker også for at dere valgte lokale entreprenører til selve byggeprosjektet. Jeg vil også takke Riksantikvar og Agder fylkeskommune for gode råd. Takk til Erling Okkenhaug og medspillere for konstruktiv kritikk. Jeg er også stolt av Risør kommunes egen stab, med enhetsleder for plan og byggesak Heidi Rødven i spissen, for både gode faglige råd og grundig og rask saksbehandling.

Før jeg klipper snora vil jeg avslutte med å sitere meg selv fra en avgjørende Holmen-avstemning – en av veldig mange – i bystyret 27. oktober 2016:

«Jeg vet ikke om utbyggingen på Holmen i Risør blir en del av Risørs nye historieverk. Men en utbyggingssak som har vart så mange år begynner vel å nærme seg historiske proporsjoner. Det hadde vært veldig bra om bystyret i kveld kunne gjøre et historisk vedtak om å si endelig ja til reguleringsplanen og ønske utbygger lykke til med salget.

Det er svært viktig at utbygger lykkes med salget. Sammen med utbygging i Flisvika vil Holmen gi Risør sentrum noe av det som trengs mest akkurat nå; nemlig flere folk. Holmen-utbyggingen vil gi avgjørende positive effekter på Risør sentrum og alle dets tilbud og aktiviteter. I tillegg kommer positive ringvirkninger i lokalt næringsliv og håndverksnæring. Også dette bør inn i historiebøkene.»

Og det kom i historiebøkene. Andre bind av Risørs historie, skrevet av Victor Norman.

Med det klipper jeg snora og erklærer et nytt kapittel i Risørs historie for åpnet.