Kultursjef Torolf Kroglund ber lag og foreninger som ennå ikke har sendt inn søknad om kulturmidler om å kaste seg rundt.

Tekst og foto: Tore Myrberg

1.juli går søknadsfristen for kulturmidler ut, og kultursjefen savner fortsatt søknader fra flere aktører.

– Det er noen som lever i den formening at de får kommunal støtte uten å søke. Det er det imidlertid slutt på, dersom det nå noen gang har vært en slik ordning. De som ikke søker får ingen penger, slår Torolf Kroglund fast.

Store summer

Potten som skal deles ut er stor. Nesten en halv million kroner skal foredeles på lag og foreninger i hele Risør kommune.

– Dette er både til idrett og kultur, så potten blir delt på mange hoder. Likefullt er det et tak på beløpet slik at ikke alle som søker kan regne med å få.

Selv om Kroglund savner en del søknader, er det også flere som leverte søknaden til den vanlige fristen som var 1. april.

– De har vi ventet med å behandler, men de blir selvsagt behandlet sammen med de som kommer nå innen 1. juli.

Søkes på nett

For de som nå skjønner at det er på tide å få inn søknaden, er det hele lagt opp til en elektronisk søkeprosess.

– Det ligger et skjema på kommunens nettside som må fylles ut. Her står også informasjon om hva som må med. Det er som regel budsjett, regnskap og eventuelle medlemstall.

I siste omgang er det kulturutvalget som skal behandle søknadene. Det skjer i august. Deretter går det kort tid før kulturmidlene utbetales.

– Pengene flyr ut til lag og foreninger i slutten av august vil jeg tro, avslutter kultursjef Torolf Kroglund.