Risør kommune har lagt seg på en litt annen linje enn flere sammenlignbare turistkommuner når det gjelder koronatesting av turister.

Tekst: Tore Myrberg

For mens Kragerø og en rekke andre kystkommuner ber turister med koronasymptomer dra hjem for å teste seg, velger Risør å inkludere disse i kommunes egen testing.

– Vi har også muligheter for testing i Arendal om pågangen i Risør blir veldig stor, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Han ser på det som naturlig at presset på testing øker når Risørs befolkning øker nå i sommerferien.

– Sommertrafikken vil nok gi noen ekstra med symptomer, men generelt har det vært lite smitte, inkludert forkjølelse, sier Lunden.

Får støtte fra Nakkim

For nabokommunen Kragerø sin del, ønsker man ikke å belaste det lokale systemet for testing om det ikke er absolutt nødvendig.

– Er du tydelig syk, blir du testet og fulgt opp, men har du litt snue, bør du dra hjem, sier ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) i Kragerø til NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Nakkim, støtter mer opp om Risørs måte å tilnærme seg dette på enn praksisen i Kragerø.

– Kommunene kan ikke nekte å teste turister når det foreligger grunn til å mistenke smittsom sykdom. Det gjelder også utenlandske statsborgere. For allmennfarlige smittsomme sykdommer som covid-19 er dette gratis for pasienten, også for utenlandske statsborgere, sier han til Aftenposten.